O-STA

Kongres ERA-EDTA (Evropska zveza za ledvice in Evropska zveza za dializo in transplantacijo) 2011: Izredni končni klinični testi I

Raziskava RAVE: Pri vaskulitisu, povezanem z ANCA (antinevtrofilna citoplazemska protitelesa), se je rituximab izkazal kot enako učinkovit in varen kot standardne terapije

Naključna, raziskava double-blind (pri kateri niti izvajalci niti testiranci ne vedo, kdo je v kontrolni skupini in kdo v poskusni skupini) s kontrolno placebo skupino, ki so jo izvajali v več centrih (povzetek št. 2511), je raziskovala učinkovitost in varnost monoklonalnega protitelesa rituximab (RTX) pri 197 bolnikih z vaskulitisom povezanim z ANCA (AAV). Raziskava je pokazala, da je ena terapija z rituximabom za začetek in 18-mesečno vzdrževanje remisije pri težkih AAV bolnikih enako učinkovita kot standardne terapije.

Hemodiafiltracija (HDF) zmanjšuje smrtnost le z uporabo velikih količin nadomestnih tekočin

Perspektivna naključna raziskava CONTRAST (povzetek št. 2507) je bila usmerjena v oceno ali terapija s HDF zmanjšuje smrtnost v primerjavi z nizkoprepustno HD. Rezultati so pokazali, da ni razlike med smrtnostjo pri obeh skupinah, vendar pa je se je pri podskupini izkazalo, da je bila umrljivost manjša pri bolnikih, ki so v eni terapiji prejeli več kot 20 litrov nadomestnih tekočin, kot pri tistih, ki so jih prejeli manj (HR 0,66; p = 0,03).

Perspektivna, naključna in kontrolirana HDF raziskava TURKISH (povzetek št. 2506) pa je primerjala HDF z visoko pretočno hemodializo (HD) pri dovzetnosti za bolezni in umrljivosti. Razlika v umrljivosti ni bila občutna (p = 0,28), vendar pa se je pri podskupini izkazalo, da imajo pri HDF, bolniki, ki prejmejo več kot 17,4 litrov nadomestnih tekočin, občutno boljše rezultate tako kar se tiče kardiovaskularnih sistemov kot tudi umrljivosti.

Bardoxolone izboljšuje delovanje ledvic pri diabetikih tipa 2 z ledvičnimi težavami

V raziskavi double-blind II. faze s kontrolno placebo skupino, ki so jo izvajali v več centrih (povzetek št. 2501) so 277 bolnikov s sladkorno boleznijo 2. tipa z zmernimi do resnimi kroničnimi ledvičnimi obolenji (eGFR 20-45 ml/min/1,73m?) razvrstili v štiri skupine.

Raziskava je v primerjavi s placebo skupino pokazala občutne izboljšave pri hitrosti glomerulne filtracije (GFR) v vseh skupinah, zdravljenih z bardoxolonom, (p<0,001). Tudi ostali parametri delovanja ledvic (kreatin in urea) so bili boljši pri skupini z Bardoxolonom.

Za več informacij si oglejte:

http://www.eraedta2011.org/press.html

Bettina Albers

+493643776423

albers@albersconcept.de