O-STA

Kongres ERA-EDTA (Evropska zveza za ledvice in Evropska zveza za dializo in transplantacijo) 2011: Izredni končni klinični testi II

Zniževanje holesterola LDL napredovanja kroničnih ledvičnih bolezni bistveno ne upočasnjuje

Raziskava SHARP je pokazala, da zniževanje holesterola LDL z zdravili, ki vsebujejo ezetimib in simvastatin, vodi do občutnega zmanjšanja števila aterosklerotičnih sprememb pri bolnikih s kroničnimi boleznimi ledvic (KLB). Drugi ciljraziskave SHARP pa je bil ugotoviti, ali ta zdravila učinkujejo tudi na napredovanje bolezni delovanja ledvic [povzetek št. 2509]. V skupini bolnikov, ki so uporabljali ezetimib in simvastatin, je sicer manj bolnikov doseglo končno točko "zadnja stopnja bolezni delovanja ledvic", vendar pa razlika ni bila občutna [p = 0,41].

Brez izboljšanja pri kardiovaskularnih rezultatih zaradi optimalne kvalitete zdravljenja

Stopnja obolenj kardiovaskularnega sistema pri bolnikih s KLB je izjemno visoka. Raziskava MASTERPLAN [povzetek št. 2511] se je osredotočila na vprašanje, ali strogo upoštevanje vseh trenutnih navodil za zdravljenje pri bolnikih s KLB prinaša boljše rezultate za kardiovaskularni sistem. Raziskava se je zaključila pri miokardičnem infarktu, kapi ali kardiovaskularni smrti. Navkljub intenzivnim terapijam in boljšim laboratorijskim vrednostim ni bilo mogoče bistveno izboljšati kardiovaskularnih rezultatov v intervencijskih skupinah.

Učinki terapij z zdravilom tacrolimus s podaljšanim izločanjem pri bolnikih z de novo presajenimi ledvicami

Na voljo je več imunosupresivnih zdravil in ena izmed njih je tacrolimus (Tac). Nekatera zdravila s tacrolimusom takoj izločijo zdravilne učinkovine (Tac BID), nekatera pa jih izločajo dlje (Tac QD). Raziskava open-label (pri kateri tako izvajalci kot tudi testiranci vedo, katera zdravila dobivajo) OSAKA [povzetek št. 2505] je primerjala ta dva načina izločanja v različnih dozah. Tac QD se je pri enakih dozah izkazal za bolj učinkovitega pri doseganju želenih krvnih vrednosti kot Tac BID v prvih dneh po presaditvi pri več bolnikih.

Katera SHPT terapija bi se morala izvajati?

V naključni raziskavi IMPACT v IV. fazi [povzetek št. 2519] je 272 bolnikov s hemodializo s sekundarnim hiperparatiroidizmom prejemalo paricalcitol ali cinacalcet z nizkim nivojem D vitamina. Ta začasna raziskava je pokazala, da je v skupini, ki je prejemala paricalcitol, 78% bolnikov doseglo zmanjšanje iPTH ≥30%, 65% pa zmanjšanje ≥50%. V skupini, ki je prejemala cinacalcet je enake rezultate doseglo 50% in 36% bolnikov. Hiperkalcemija, stranski učinek zdravljenja, se je v skupini s paricalcitolom razvila pri 4 od 69 bolnikov, v skupini s cinacalcetom pa pri 27 od 59 bolnikov.

Več informacij je na voljo na:

http://www.eraedta2011.org/press.html

Bettina Albers

albers@albersconcept.de

+49 (0) 174 2165629