O-STA

Rezultati 46. avkcije trimesečnih in 15. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 46. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC in 15. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 26.02.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 46. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM046300502 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.175.400 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.000 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 98,074. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 7,77%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,000 in 97,800 (obrestna mera od 4,0% do 8,9% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 46. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 30.05.2002.

Razpisana emisija 15. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM015290802 je znašala 3.500.000.000 SIT oziroma 350.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 756.474 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 350.000 lotov naročil v skupni vrednosti 3.500.000.000 SIT po enotni ceni 95,862. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 8,54%.
Ponudbe so bile podane v razponu cene med 96,250 in 95,000 (obrestna mera od 7,71% do 10,41% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 15. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 29.08.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 26.03.2002, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 23.04.2002.