O-STA

Društvo in opravljanje pridobitne dejavnosti- DRUŠTVO IN OPRAVLJANJE PRIDOBITNE DEJAVNOSTI

Večkrat se na našo VEM točko obrnejo lastniki društev z vprašanjem ali lahko v okviru društva kot neprofitne organizacije, opravljajo tudi kakšno profitno dejavnost.

Odgovor je načeloma, da lahko, vendar je pri tem potrebno upoštevati zakonodajo s področja profitne dejavnosti.

V kolikor gre v okviru društev za opravljanje profitne dejavnosti, mora biti ta dejavnost povezana z osnovnim namenom in cilji društva ter nalogami za doseganje teh ciljev (25. člen Zakona o društvih).

V primeru, ko želi društvo opravljati dejavnost spletne trgovine, jo lahko opravlja, če je spletna trgovina povezana z nameni in osnovnimi cilji društva. Dejavnost spletne trgovine iz Standardne klasifikacije dejavnosti 2008 , mora društvo vpisati v svoj temeljni akt. Dejavnost pa izvajati po Zakonu o trgovini.

V podjetju DATA d.o.o. imamo na temo spletne trgovine pripravljen seminar z naslovom Spletna trgovina-kaj potrebujem? V okviru seminarja udeležencem pojasnimo zakonodajo s tega področja, pogoje, zahteve glede izobrazbe in informacij, ki sodijo na spletno mesto. Več o seminarju in prijavi nanj, boste našli na sledeči povezavi http://data.si/sl-SI/a-1535/spletna-trgovina--kaj-potrebujem.