O-STA

Vabilo na delavnico: Socialno podjetništvo kot izziv in priložnost za nevladne organizacije

9.7.2011, ob 9.00, konferenčna dvorana Hotel Vivat, Moravske Toplice

"Socialno podjetje ni dobrodelna organizacija, ampak podjetje v polnem pomenu besede. Pokrivati mora lastne stroške in hkrati dosegati postavljeni družbenokoristni cilj." (Yunus)

"Socialna podjetja imajo za svoj primaren cilj ustvarjanje družbenega blagostanja. Njihovi presežki se namesto v dividende delničarjev reinvestirajo v posel ali skupno korist družbene skupnosti. Podjetja s ciljem družbenega blagostanja se lahko pojavljajo v različnih oblikah: podjetje v lasti zaposlenih, zadruge, skladi, dobrodelne organizacije ipd." (DTI)

Delavnica je namenjena vsem tistim, ki razmišljajo o ustanovitvi socialnega podjetja, že izvajajo projekte socialnega podjetništva ali pa že delujejo kot socialno podjetje in bi radi svojo dejavnost nadgradili glede na sveži Zakon o socialnem podjetništvu.

Delavnica bo potekala v konferenčni dvorani Hotela Vivat v Moravskih Toplicah in sicer v soboto, 9.7.2011 od 9.00 do predvidoma 14.00 ure.

Delavnica je brezplačna, vendar so potrebne predhodne informativne prijave na matejka@lrf-pomurje.si ali na 02 538 13 54.

Lepo vabljeni!

Bojan Vogrinčič

predsednik uprave

####

Program:

1. Kaj je socialno podjetništvo? Domači in tuji primeri dobrih praks.

2. Kaj glede socialnih podjetij določa sveži Zakon o socialnem podjetništvu:

- Kdo lahko pridobi status "socialnega podjetja"

- Pogoji in vloga za pridobitev statusa socialnega podjetja

- Dejavnosti, ki jih lahko opravlja socialno podjetje (in omejitve)

- Obveznosti socialnih podjetij:

o glede zaposlovanja

o glede poročanja

o glede računovodstva

o glede dobička in virov prihodkov

o glede soupravljanja s strani vseh deležnikov

o glede višine plač

- Ugodnosti za socialna podjetja:

o Subvencioniranje zaposlitev

o Subvencioniranje izobraževanja managerskega kadra

o Potencialni krediti in zagonska sredstav iz Sklada za razvoj socialnega podjetništva

3. Prvi koraki k socialnemu podjetju - podjetniški pristop: inovativna ideja, tržna raziskava, marketinški in finančni načrt, ocena tveganj

4. Domači in EU viri financiranja dejavnosti socialnih podjetij (nacionalni in EU razpisi)

Izvajalca:

Matej Verbajs, višji pravni svetovalec CNVOS z večletnimi izkušnjami z ustanovitvami različnih organizacij, njihovimi statusnimi spremembami in notranjo organiziranostjo. Aktivno se ukvarja s pravnim svetovanjem nevladnim organizacijam in nudenjem pomoči pri pridobitvi različnih statusov. Na podlagi preteklega dela je pridobil širši vpogled v delovanje nevladnih organizacij ter v ovire, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Aktivno je sodeloval tudi v postopku priprave in sprejemanja Zakona o socialnem podjetništvu.

Goran Forbici, vodja Zagovorniškega centra CNVOS in velik poznavalec koncepta socialnega podjetništva in njegovih tujih praks. O nevladni dimenziji socialnega podjetništva je predaval na več mednarodnih in nacionalnih konferencah. Aktivno je sodeloval tudi v postopku priprave in sprejemanja Zakona o socialnem podjetništvu.