O-STA

Telekom Slovenije in Mobitel sta združena

Ljubljana, 1. julija - "Združitev je nujna zaradi trendov v panogi elektronskih komunikacij, zaradi uporabnikov, tržnih in gospodarskih gibanj. Vsi večji telekomi po svetu so to naredili že prej. Tudi za Skupino Telekom Slovenije bi bilo bolje, če bi ta korak storila že prej", ob združitvi obeh največjih družb iz Skupine Telekom Slovenije poudarja predsednik uprave Telekoma Slovenije Ivica Kranjčević. Vsi postopki, ki so pripeljali do združitve, so bili prednostna naloga uprave, ki je mandat začela pred dobrim letom dni. Proces se tako po nekaterih neuspelih poizkusih v preteklosti danes uspešno zaključuje. Prva skupna ponudba je namenjena podjetjem.

Združitev zagotavlja enoten tržni nastop in ponudbo celovitih storitev skupine ter večjo usmerjenost h kupcu. Omogoča tudi poenotenje in optimizacijo poslovnih procesov, sistemov in tehnologij. Gospodarske in tržne razmere potrjujejo, da je združitev Telekoma Slovenije in Mobitela nujna za izpolnjevanje dolgoročnih tržnih ciljev in izkoristek vseh sinergij na področju elektronskih komunikacij, informatike in medijev. Največji izziv predstavlja stroškovna optimizacija, ki temelji predvsem na konsolidaciji. Dolgoročno bodo namreč lahko preživeli le konsolidirani operaterji, ki stroškovno učinkovitost črpajo iz ekonomij obsega in ekonomij povezanosti, ki so posledica ponudbe palete storitev na enotnem omrežju.

Po elaboratu o združitvi so neposredni finančni učinki združitve do leta 2015 ovrednoteni na preko 140 milijonov evrov. Prvi učinki bodo vidni že letos. V Telekomu Slovenije pričakujejo predvsem boljše poslovanje celotne skupine kot posledico učinkovitejšega vodenja, večjega izkoristka sinergij, enotnega nastopa na trgu, večje prodaje in znižanje stroškov. Vrednost kapitala Telekoma Slovenije se bo z združitvijo povečala za okrog 200 milijonov evrov, kar bo sorazmerno vplivalo tudi na dvig knjigovodske vrednosti delnice. Natančni podatki o tem bodo znani po objavljenih polletnih rezultatih poslovanja v avgustu.

V združenem podjetju bo za najboljšo uporabniško izkušnjo skrbelo 2.765 zaposlenih. S povezovanjem vseh mobilnih in fiksnih komunikacijskih tehnologij, storitev, vsebin in naprav bodo omogočali preprosto uporabniško izkušnjo v skladu z vizijo združene družbe: Vodilni v celovitih telekomunikacijah, preprostih za uporabo. Uporabnikom je na voljo 18 prodajnih centrov po vsej Sloveniji.

Učinki združitve bodo najprej vidni pri poslovnih uporabnikih, ki so čedalje pomembnejši z vidika ponudbe skupnih konvergenčnih storitev - fiksnih, mobilnih in IKT. Tudi prva ponudba združenega Telekoma Slovenije je oblikovana za poslovne uporabnike. Poslovni komplet telefonije in interneta, kakor se imenuje in je na voljo od danes naprej, vsebuje najmanj dva fiksna in mobilna priključka; brezplačne klice med fiksnimi in mobilnimi številkami znotraj podjetja; cenovno ugodnejše klice s fiksnih številk v podjetju na mobilne številke Mobitela; internetne hitrosti od 10/10 Mbit/s v optičnem omrežju oziroma najmanj 2 Mbit/s v bakrenem omrežju; brezžično povezavo naprav znotraj podjetja preko novega večfunkcijskega modema itd. Tudi cena kompleta je ugodna, saj znaša le 69,90 evra na mesec.

Pomembno je tudi, da uveljavljene storitvene blagovne znamke ostajajo. Značilna Mobitelova "mafna" še naprej ostaja simbol mobilne telefonije pri nas, tako kot bo SiOLov znak stilizirane prednostne ceste še naprej označeval širokopasovne storitve, temelječe na internetnem protokolu. Pač pa bo sprememba vidna v drugačni tipografiji korporativnega imena družbe in trodelnem storitvenem logotipu, v katerem so združene vse dejavnosti Telekoma Slovenije.

Organizacijske enote v združeni družbi vodijo direktorji: Sektor za prodajo Tomo Štuflek; Sektor za produktno vodenje mag. Simon Furlan; Sektor za marketing Samo Ošina; Sektor srb za uporabnike Danilo Tomšič; Sektor za veleprodajo mag. Igor Rojs; Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev mag. Tomaž Seljak; Sektor za konvergentno jedrno omrežje mag. Matjaž Beričič; Sektor za fiksno dostopovno omrežje Matjaž Pogačnik; Sektor za radijska omrežja Iztok Saje; Sektor za informatiko in storitvene platforme Domen Rakovec; Sektor za kontroling mag. Samo Jošt; Sektor za finance mag. Mojca Klopčič; Sektor za računovodstvo Saša Gornjec; Sektor za nabavo in logistiko Zoran Janko; in Sektor za kadrovske, pravne in splošne zadeve Peter Jeglič. Sektorji se naprej členijo na službe in oddelke. V sekretariatu uprave samostojne službe vodijo: Službo za korporativno komuniciranje Darinka Pavlič Kamien; Službo notranjega revidiranja Darinka Virant; in Službo za projekte, procese in sisteme kakovosti mag. Suzana Leben.