O-STA

Ali lahko v društvu opravljam pridobitno dejavnost?

petek, 01.07.2011

Večkrat se na našo VEM točko obrnejo lastniki društev z vprašanjem ali lahko v okviru društva kot neprofitne organizacije, opravljajo tudi kakšno profitno dejavnost. Odgovor je načeloma, da lahko, vendar je pri tem potrebno upoštevati zakonodajo s področja profitne dejavnosti.


V kolikor gre v okviru društev za opravljanje profitne dejavnosti, mora biti ta dejavnost povezana z osnovnim namenom in cilji društva ter nalogami za doseganje teh ciljev (25. člen Zakona o društvih).

V primeru, ko želi društvo poleg neprofitne dejavnosti, opravljati še dejavnost spletne trgovine, jo lahko opravlja, če je spletna trgovina povezana z nameni in osnovnimi cilji društva. Dejavnost spletne trgovine iz Standardne klasifikacije dejavnosti 2008 , mora društvo vpisati v svoj temeljni akt. Dejavnost pa izvajati po Zakonu o trgovini.

V kolikor bi želeli člani društva zvedeti, kako zakonodaja ureja področje spletne trgovine, se lahko udeležijo seminarja Spletna trgovina-kaj potrebujem?, ki ga organiziramo v podjetju DATA d.o.o..

V okviru seminarja udeležencem pojasnimo zakonodajo s tega področja, pogoje, zahteve glede izobrazbe in informacij, ki sodijo na spletno mesto. Več o vsebini seminarja izveste tukaj. V kolikor pa se želite prijaviti na seminar pa kliknite na prijavnico.

Avtorica: Bogdana Rejc, Data d.o.o.