O-STA

Poenotenje registrskih številk zavezanca za prijavo v obvezna zavarovanja

Na naših spletnih straneh smo že pisali, da so s 1.7.2011 pričele veljati spremembe pri postopkih prijav v obvezna socialna zavarovanja, ki so posledica sprememb Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Spremembe se nanašajo na:

  1. Ukinitev krajevne pristojnosti za vlaganje prijav v obvezna socialna zavarovanja
  2. Vsak subjekt za prijavo v socialno zavarovanje, bo imel le eno registrsko številko zavezanca v evidencah socialnih zavarovanj
  3. Spremenjene M obrazce

Registrsko številko zavezanca za plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, določi ob prvi prijavi osebe, ki se zaposli v podjetju in to registrsko številko zavarovanja, podjetnik, ki zaposluje delavca v svojem podjetju (in tudi njegove družinske člane, če so zavarovani po njem), vedno navaja na M obrazcih. Vsaka podružnica ali poslovna enota podjetja, je imela svojo registrsko številko zavezanca za plačevanje prispevkov.

Kako bo ZZZS dodeljeval registrske številke zavezancu po 1.7.2011?

  • Pravni ali fizični osebi (podjetjem in samostojnim podjetnikom) v povezavi z matično številko podjetja
  • Fizični osebi, ki ni poslovni subjekt - v povezavi z EMŠO občana
  • Drugemu subjektu v povezavi z davčno številko tega subjekta

Zaradi zahtevnega in obsežnega projekta poenotenja registrskih številk, se je ZZZS odločil, da bodo tako imenovano pre-registracijo zavarovanj na enotno registrsko številko, opravil po uradni dolžnosti za poslovne subjekte s programsko spremembo registrskih številk.

Spremembe registrskih številk je ZZZS izvajal od 11.7.2011 do predvidoma 16.7.2011. Spremembe bodo izvedli za nazaj tako, da bodo odjavo iz zavarovanja pod ukinjeno registrsko številko (npr. podružnice matičnega podjetja) na dan 30.6.2011 in novo prijavo pod novo registrsko številko na dan 1.7.2011 (zaposlene v podružnici, bodo odjavili s 30.6. in prijavili s 1.7. 2011 na novo registrsko številko zavarovanja matičnega podjetja). Pre-registracijo bodo najprej opravili za osebe v rednem delovnem razmerju.

ZZZS bo poslovne subjekte pri katerih bo za zavarovance izvedena programska sprememba registrske številke, obveščal z obvestilom, kjer pa ne bo podatkov o zavarovancih. Vse podatke o zavarovancih pri katerih se bo spremenila registrska številka zavezanca in so prijavljeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo ZZZS posredoval Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v elektronski obliki.

Kdo ne bo vključen v programsko spremembo registrske številke zavarovanja?

To bodo tista zavarovanja, kjer je bilo ugotovljeno, da

  • zavezanec za prijavo ne obstaja
  • je zavarovancu pretekla veljavnost delovnega dovoljenja, ki je pogoj za zakonito delo v Sloveniji
  • ima zavarovanec odprtih več obveznih socialnih zavarovanj (v tem primeru bo v programsko spremembo vključeno zadnje odprto zavarovanje)

Sprememba registrske številke zavezanca, ki je fizična oseba

Za fizično osebo, ki ji je bilo dodeljenih več registrskih številk zavezanca, se ohrani le ena registrska številka, ostale se ukinejo. Ohrani se tista registrska številka, ki je dodeljena za vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

ZZZS registrskih številk fizičnim osebam ne bo spremenil programsko kot pri poslovnih subjektih, ampak bo zavezance pozval, da vložijo odjavo (s 30.6.2011) in novo prijavo (s 1.7.2011) za ureditev spremenjene registrske številke. Vse potrebne obrazce za spremembo registrske številke bo zavezancem pripravil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Referenti VEM točk od 1.7.2011 uporabljamo nove M obrazce za prijavo v zavarovanje (M1), za odjavo iz zavarovanja (M2- razen za odjave pred 30.6.2011), za prijavo v zavarovanje družinskih članov (M-DČ) in za spremembe podatkov zavarovanj (M3). Obrazci so preglednejši, enostavnejši in delno spremenjeni. Še vedno pa ne moremo opravljati postopkov prijav v zavarovanje zastopnikov družbe. Ti zavarovanci lahko prijavo v zavarovanje vložijo na katerikoli enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije osebno, saj so s 1.7.2011 ukinjene krajevne pristojnosti prijave v zavarovanje.

Zapisala: Bogdana Rejc