O-STA

Fakulteta za management Koper je postala članica pomembnega mednarodnega projekta CEBBIS

Koper, 25. julija 2011 - CEBBIS (Central Europe Branch Based Innovation Support) je mreža enajstih partnerjev iz centralne Evrope s skupnim interesom v čezregijskem iskanju rešitev, ki so namenjene izboljšanju prenosa tehnologij na mala in srednja podjetja (MSP). Namen projekta CEBBIS, ki je nastal na osnovi omenjene mreže in je financiran iz programa srednje Evrope, je povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij na mednarodnih trgih s ponujanjem sektorsko specifične podpore inovacijam na osnovi informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT).

Cilj CEBBIS-a je odprava ozkih grl v širjenju in aplikaciji inovacij za zagotavljanje učinkovitejšega dostopa do znanja, prenesenega s strani glavnih akterjev v posameznem programskem območju z:

· izgradnjo čezmejnega koncepta prenosa raziskovalnih rezultatov inovacij in novih tehnologij na MSP;

· aktivnega dela med regijskimi partnerji, posredniki in MSP;

· izboljšanjem osnovnih pogojev za učinkovito podporo inovacijam v MSP;

· profesionalizacija in nadaljnje usposabljanje kadra pri posrednikih.

Rezultat projekta bodo tako inovativnejša in konkurenčnejša MSP, ki bodo zaposlovala večje in boljše kadre. Partnerji projekta CEBBIS prihajajo iz Slovenije, Avstrije, Italije, Nemčije, Češke, Madžarske in Poljske ter predstavljajo ključne odločevalce, posrednike (npr. tehnološke parke), kompetenčne centre in poslovne organizacije, z izkušnjami pri čezmejnih projektih.

Slovenski predstavnik v projektu je Fakulteta za management Koper, ki je v CEBBIS vstopila januarja 2011. Projekt traja do konca septembra 2012. Vodja projekta z omenjene fakultete je izr. prof. dr. Mitja Ruzzier, vodja univerzitetne katedre za podjetništvo in prodekan za znanstveno-raziskovalno delo, ki je v preteklosti že vodil in sodeloval pri številnih projektih povezanih z IKT, podjetništvom in inovacijami. O projektu meni: "Projekt je za fakulteto izjemnega pomena, ker daje možnost vključitve in povezave Fakultete za management Koper in Katedre za podjetništvo Univerze na Primorskem z mednarodno mrežo raziskovalnih in izobraževalnih institucij. Slednji se navezuje in nadgrajuje prejšnje projekte fakultete, kot sta npr. portal www.mikrobiz.net in Inovacijska šola, ter neposredno prispeva k spodbujanju prenosa znanj ter inovacij med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom".

Več informacij o projektu CEBBIS in njegovih aktivnostih lahko najdete na uradni spletni strani projekta www.cebbis.eu.