O-STA

Začetek trgovanja na sistemu BTS v Črni Gori

V petek, 1. marca 2002 se je na NEX Montenegro borzi v Podgorici začelo trgovanje na novem trgovalnem sistemu, pri njegovi vzpostavitvi pa je s svojim znanjem in tehnologijo sodelovala tudi Ljubljanska borza. Pred začetkom trgovanja so dr. Draško Veselinovič, generalni direktor Ljubljanske borze, g. Slobodan Lakić, predsednik Komisije za vrednostne papirje Črne Gore, in g. Mladen Bojanić, direktor NEX Montenegro borze, podpisali dogovor o prenosu pravic in obveznosti iz licenčne pogodbe za omenjeni trgovalni sistem na NEX Montenegro borzo.

Podpis dogovora je potekal v okviru svečanosti, ki je bila namenjena zaključku vzpostavljanja infrastrukture trga kapitala v Črni Gori in začetku trgovanja na trgovalnem sistemu BTS. Na svečanosti so bili prisotni g. Milo Đukanović, predsednik Črne Gore in drugi visoki predstavniki vlade Črne Gore, predstavniki ostalih jugovzhodnih borz, ki uporabljajo trgovalni sistem Ljubljanske borze, ter predstavniki agencij za trg vrednostnih papirjev in drugih organizacij, ki so povezane s trgom kapitala na področju jugovzhodne Evrope. Iz Slovenije so se srečanja udeležili še g. Škoda z Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije, g. Šketa z Ljubljanske borze in g. Cigoj, generalni konzul Republike Slovenije v Črni Gori. Na sestanku pred svečanostjo so se prisotni pogovarjali o pobudi Ljubljanske borze za vzpostavitev informacijske povezave med omenjenimi borzami z namenom izmenjave informacij o trgovanju na posameznih borzah »v živo«. Predstavitev tega projekta bo podlaga za morebiten začetek intenzivnejšega sodelovanja med omenjenimi borzami.

Med svojim obiskom v Črni Gori se je dr. Veselinovič udeležil tudi več mednarodnih srečanj, med drugim se je sestal s predstavniki ameriške organizacije USAID (U.S. Agency for International Development), sodeloval je na okrogli mizi na temo vloge privatizacijskih skladov pri razvoju trga kapitala v Črni Gori, na ekonomski fakulteti v Podgorici pa je imel predavanje o razvoju trga kapitala v Sloveniji.