O-STA

SAOP ob novih izboljšavah poslovanja podaljšal certifikat poslovne odličnosti ISO 9001:2008

Podjetje bo v prihodnje poslovanje obvladovalo tudi z vidika informacijskih varnostnih tveganj po standardu ISO/IEC 27001:2005.

ŠEMPETER PRI GORICI, 29. avgust 2011 - Presojevalci SIQ - slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, so v podjetju SAOP, vodilnem proizvajalcu poslovnih programov za podjetja in javne ustanove, uspešno izvedli presojo poslovanja po standardu ISO 9001:2008. Poleg uspešne presoje izvajanja že standardiziranih procesov so v SAOPju standardizirali še nove procesne izboljšave na področju osnovne dejavnosti in sicer pri razvoju obeh poslovnih programskih rešitev - SAOP miniMAX in SAOP iCenter - ter pri prodaji iCentra, hkrati pa so prenovili tudi delovanje interne informatike za nadaljnjo optimizacijo poslovanja. Podjetje se pospešeno pripravlja na prevzem novega standarda za sistem upravljanja varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005, s katerim bodo dopolnili in nadgradil sistem vodenja v smeri celovitega obvladovanja poslovnih tveganj.

"Letošnja presoja usklajenosti poslovanja SAOP s standardom ISO 9001:2008 je pokazala, da se vodenje podjetja izvaja korektno in ustrezno, na kar kažejo tudi pozitivni rezultati, ki jih je podjetje, kljub splošni gospodarski krizi dosega na trgu," je povedala Sonja Šinigoj, direktorica SAOP.

Kot je potrdila zadnja presoja SAOP ohranja odličnost poslovanja s stalnimi izboljšavami osnovne in podpornih dejavnosti. Tako so na področju razvoja spletnega poslovnega programa SAOP miniMAX, izboljšali same procese in delovne postopke pri razvoju ter z implementacijo naprednih programskih orodij povečali kakovost in sledljivost dela. Z novimi tehničnimi izboljšavami pa so še pohitrili nameščanje novih verzij in tako povečali razpoložljivost sistema. Pri razvoju poslovnih rešitev za srednja in velika podjetja ter javne ustanove SAOP iCenter je SAOP z novim načinom testiranja novih programskih verzij bistveno podaljšali čas med izidi popravkov in s tem njihovo kakovost. Poleg tega so ob ustvarjanju pogojev za novi Microsoftov partnerski certifikat povečali varnost delovanja SAOP iCentra, uporabnikom pa omogočili vse poslovne prednosti, ki jih prinaša operacijski sistem Windows 7. Izboljšave razvojnega procesa so prenesli tudi na podružnico v Srbiji ter tamkajšnje partnerje. Na področju prodaje so prek standardne uporabe sistema Aktivno obveščanje izboljšali interno komunikacijo in okrepili sodelovanje med posameznimi oddelki, kar je pripomoglo tako k pohitritvi prodajnih postopkov kot tudi postopkov implementacije SAOP iCentra.

Poleg doslednega uresničevanja zahtev standarda za vodenje sistema kakovosti poslovanja, želijo v SAOPju certificirati tudi obvladovanje varnosti informacij po standardu ISO/IEC 27001:2005 in sicer tako na ravni organizacije kot tudi na ravni informacijskih sistemov. Na ta način bodo celovito obvladovali lastna poslovna tveganja, hkrati pa zmanjševali poslovna tveganja uporabnikom njihovih programskih in drugih poslovnih storitev.