O-STA

Krka tretja na lestvici tujih farmacevtskih proizvajalcev na ruskem trgu

Po raziskavi z naslovom "Vplivnost subjektov farmacevtskega tržišča", ki sta jo v Ruski federaciji že četrto leto zapored izpeljala Center marketinških študij Farmekspert in časopisna hiša Farmacevtski vestnik, se je Krka v kategoriji »Tuji proizvajalci« uvrstila na tretje mesto. Pred njo sta tokrat Gedeon Richter na prvem in Aventis na drugem mestu. Za njo pa so se uvrstila podjetja Glaxo Smith Kline, Berlin-Chemie, Sanofi-Synthelabo, Servier, Bristol-Myers Squibb, Novartis in Nycomed.

Krka z Rusko federacijo sodeluje že več kot 35 let, zato dejstvo, da se med več kot 100 farmacevtskimi proizvajalci in dobavitelji zdravil uvršča tako visoko, ne preseneča. Na tem 160 milijonskem tržišču ima registriranih 94 farmacevtskih izdelkov v več kot 150 oblikah, med katerimi najpomembnejše mesto zavzemajo izdelki za zdravljenje bolezni srca in ožilja. V Rusijo izvažamo pa izvažajo tudi druga zdravila na recept, izdelke za samozdravljenje, pa tudi kozmetične in veterinarske izdelke.

Četudi je potrošnja zdravil na prebivalca trenutno nizka, se Krka zaveda, da je ta del sveta eno največjih potencialnih tržišč za farmacevtske izdelke. V letu 2001 je bila Ruska federacija s nekaj več kot 13 milijardami SIT prodanih izdelkov v regiji Vzhodna Evropa Krkin vodilni trg. Rezultat v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta vrednostno predstavlja kar 45-odstotno povečanje prodaje na tem tržišču. Gospodarske razmere so se po namreč zlasti v Ruski federaciji izboljšale, kar je omogočilo porast prodaje in obeta ugodne pogoje poslovanja tudi v prihodnje.

V Krki so se odločili tudi za gradnjo v Ruski federaciji, saj želijo biti prisotni na svojih ključnih trgih tudi s proizvodnimi kapacitetami. V Podmoskovyu, v bližini Moskve gradijo proizvodno-distribucijski center, katerega vrednost je ocenjena na 25 milijonov USD.

Krki bo nova tovarna, katere gradnja bo predvidoma zaključena v letu 2003, zagotovila status domačega proizvajalca in položaj regionalne multinacionalke. V novem objektu načrtuje Krka pretežno proizvodnjo zdravil v trdnih oblikah (kapsule in tablete), ki so v svetu najpogosteje uporabljana oblika zdravil. Novi proizvodni objekt bo, kot kaže, prva farmacevtska tovarna v Ruski federaciji sploh, ki bo ustrezala GMP standardom. Dobra klinična praksa namreč v Ruski federaciji doslej še ni zaživela. Proizvodnja bo fleksibilna in bo dopuščala hitro prilagajanje tržnim razmeram.