O-STA

55. državno tekmovanje oračev Slovenije

Zveza za tehnično kulturo Slovenije med drugimi dejavnostmi že več kot 50 let organizira tudi tekmovanje v oranju. Le-to je pomembno za prenos strokovnih elementov oranja v vsakdanje kmetovanje, saj pravilno zorana zemlja še vedno predstavlja podlago za učinkovito pridelavo hrane in za dobre in kvalitetne pridelke. Poleg tega pomeni vsakoletna prireditev tudi priložnost za predstavitev in promocijo lokalnega okolja, kjer tekmovanje poteka, s poudarkom na gospodarstvu, kmetijstvu, turizmu in kulturnem življenju.

Letošnje, že 55. državno tekmovanje v oranju, pripravlja Zveza za tehnično kulturo Slovenije v sodelovanju z Biotehniško šolo Šolskega centra Ptuj. Prireditev bo potekala od 8. do 10. septembra 2011, v Turnišču pri Ptuju, na zemljiščih Perutnine Ptuj.

Poleg osrednjega, članskega tekmovanja, poteka tudi državno tekmovanje dijakov srednjih biotehniških šol. Obe tekmovanji potekata v dveh kategorijah - s plugi krajniki in z obračalnimi plugi ter na dveh različnih podlagah - na ledini in na strnišču.

Na letošnjem državnem tekmovanju bo sodelovalo 27 tekmovalcev, ki prihajajo z 12 geografskih območij Slovenije. Tekmovalci tekmujejo s plugom krajnikom in obračalnim plugom v oranju strnišča in ledine. Na državnem tekmovanju dijakov bo sodelovalo 18 tekmovalcev s 6 srednjih biotehniških šol.

Tekmovanje dijakov bo potekalo v petek, 9. septembra 2011, tekmovanje v članskih panogah pa v petek popoldan in v soboto dopoldan.

Svečano odprtje celotne prireditve bo v petek, 9. septembra 2011, ob 12. uri, zaključek z razglasitvijo rezultatov pa bo v soboto ob 16. uri, oboje na posestvu Biotehniške šole Šolskega centra Ptuj v Turnišču pri Ptuju.

Poleg tekmovanja bo na prireditvi tudi pester spremljevalni program, ki zajema razstavo sodobne kmetijske mehanizacije in starodobnikov, tržnico dobrot slovenskih kmetij, tekmovanja v košnji, v spretnostni vožnji s traktorjem ter v oranju s starodobniki, prikaz oranja z vpregami, različna strokovna predavanja in usposabljanja za bolj učinkovito kmetovanje ter za varnejše delo s kmetijsko mehanizacijo. Program je na voljo na spletni strani ZOTKS http://www.zotks.si/www/portal/sl/stran.asp?id_tema=875&id_strani_var=982.