O-STA

Subvencije za samozaposlitev ponovno na voljo

Te dni je prišla z Zavoda RS za zaposlovanje novica, da so ponovno na voljo sredstva v okviru programa Subvencije za samozaposlitev. V program se lahko vključijo brezposelne osebe prijavljene na Zavodu za zaposlovanje in tisti iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena.

Vsi tisti, ki vas je marca letos presenetila novica, da je Zavod RS za zaposlovanje začasno prenehal z vključevanjem brezposelnih oseb v program Subvencij za samozaposlitev, ste brez dvoma z zanimanjem sprejeli informacijo, da sta Ministrstvo za delo in Zavod RS za zaposlovanje, pridobila dodatna sredstva za izvajanje ukrepa. Tokrat je za program na voljo 9,5 milijona EUR, kar naj bi po navedbah zavoda za zaposlovanje zadostovalo za približno 2.110 novih subvencioniranih samozaposlitev.

ZRSZZ se bo novih vključitev v program Subvencij za samozaposlitev lotil tako, da bo v vključevanje na delavnico za samozaposlitev pozval najprej tiste kandidate, ki so v spomladanskem roku letošnjega leta že uspešno opravili svetovalni intervju za presojo poslovne ideje, v mesecu septembru pa ostale zainteresirane kandidate.

Postopek vključevanja v program ostaja nespremenjen

Vsi zainteresirani za vključitev v program Subvencije za samozaposlitev bodo postopek na Zavodu za zaposlovanje, tako kot do sedaj, izvajali v sodelovanju s svojim svetovalcem za zaposlitev . Z njim bodo najprej:

a) podpisali prvi zaposlitveni načrt za priprave na samozaposlitev in Pogodbo za vključitev v svetovalni intervju za presojo poslovne ideje v okviru priprav na samozaposlitev.

b) udeležili se bodo svetovalnega intervjuja pri podjetniškem svetovalcu za preveritev njihove podjetniške ideje in se po uspešno opravljenem intervjuju vrnili nazaj k svetovalcu.

c) pri svetovalcu na Zavodu za zaposlovanje, bodo nato podpisali drugi zaposlitveni načrt in Pogodbo o vključitvi v usposabljanje (3 dnevno delavnico) v okviru priprav na samozaposlitev

d)po zaključeni delavnici, se bo moral kandidat zglasiti pri svojem svetovalcu in podpisati zaposlitveni načrt za pridobitev subvencije. Svetovalec bo kandidatu izročil obrazec Vloga za dodelitev subvencije

e) kandidat za pridobitev subvencije odide na izbrano VEM točko in ustanovi podjetje naslednji dan po podpisu zaposlitvenega načrta za pridobitev subvencije

f) kandidat za samozaposlitev se mora registrirati (samozaposliti) najkasneje v 90 dneh od zaključka delavnice, ki jo je opravil v programu samozaposlitve, po registraciji podjetja pa mora najkasneje v 30 dneh na Zavod za zaposlovanje oddati izpolnjeno Vlogo za dodelitev subvencije z ustreznimi dokazili

g) v 8 dneh od realizirane samozaposlitve se podjetnik odjavi iz evidence brezposelnih oseb na Zavodu za zaposlovanje

h) na podlagi pravilno izpolnjene dokumentacije in odobrene vloge, z Zavodom za zaposlovanje podjetnik podpiše Pogodbo o dodelitvi subvencije

Postopek vključevanja v samozaposlitev traja približno mesec dni in pol. Subvencijo v znesku 4.500 EUR, Zavod za zaposlovanje samozaposlenemu nakaže približno v 120 dneh. Prvih nekaj mesecev, prispevke za socialno zavarovanje, samozaposleni torej plačuje iz lastnega žepa.

Novost pri programu Subvencije za samozaposlitev

Če boste prejeli subvencijo za samozaposlitev, boste morali po novem v svojem podjetju ostati samozaposleni najmanj 2 leti (in ne leto dni, kot je to veljalo do marca letošnjega leta).

Katere pogoje morate izpolnjevati za vključitev v program Subvencije za samozaposlitev, kako se zaposlite po uspešno končanem programu, kdo ne more kandidirati za subvencijo in še ostale informacije, so vam na voljo na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje.

Čeprav posamezniki v medijih razlagajo, da se je ideja samozaposlitve izrodila v svojem bistvu in imajo od programa samozaposlitve največ delodajalci, ki namesto, da bi redno zaposlovali delavce, pogojujejo sodelovanje s posameznikom z odprtjem podjetja, pa je po navedbah zavoda za zaposlovanje "več kot 85% prejemnikov subvencije ohranilo samozaposlitev v pogodbenem obdobju najmanj dveh let, kar pomeni, da gre za enega najbolj uspešnih programov Aktivne politike zaposlovanja."

Avtor: Bogdana Rejc, DATA