O-STA

Vabilo na predstavitev tretjega vala Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije - REUS 2011

Predstavitev bo 26.9. ob 11.00 v dvorani A, Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, v Ljubljani. Organizatorja predstavitve sta Energetska zbornica Slovenije in agencija Informa Echo.

Program dogodka in udeleženi so predstavljeni v nadaljevanju. V tretjem valu raziskave so prvič prikazani trendi glede na lanskoletno obdobje. Trendi predstavljajo pomemben razvojni korak in dodano vrednost za raziskavo REUS, kar bo predstavljeno na predstavitvi.

##

PROGRAM predstavitve raziskave REUS 2011

Spoštovani,

Predstavitev tretjega vala Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije - REUS 2011 bo potekala 26.9.2011 v dvorani A, Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, v Ljubljani, po naslednjem časovnem razporedu:

11.00: pozdravni nagovor bo imel Marjan Eberlinc, predsednik Energetske zbornice Slovenije,

11.05: potrebe po spremljanju energetske učinkovitosti v Sloveniji bo predst avil Mag. Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo,

11.15: izbor rezultatov in prikazovanje trendov v raziskavi REUS 2011 bo predstavil Rajko Dolinšek, direktor agencije Informa Echo,

11.35: sledila bo okrogla miza na temo:

"Pomen neodvisnega merjenja učinkovitosti ravnanja z energijo"

moderator:

Prof. dr. Peter Novak.

sodelujejo:

Dr. Darja Piciga, Služba Vlade RS za podnebne spremembe

Mag. Djordje Žebeljan, Holding Slovenske elektrarne

Mag. Hinko Šolinc, Ministrstvo za gospodarstvo

Dr. Robert Jerončič, Ministrstvo za promet

Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor

Mag. Vesna Črnilogar, Eko sklad

Za morebitne komentarje bodo na voljo člani Strokovnega sveta REUS, ki so sodelovali pri raziskavi REUS 2011:

Dr. Marjana Zavrl Šijanec, Gradbeni inštitut ZRMK

Mojca Suvorov, Statistični urad RS

Mag. Stane Merše, Center za energetsko učinkovitost IJS

pobudnik in nosilec raziskave REUS:

Rajko Dolinšek, Informa Echo

izvajalec anketiranja na terenu in pripravljavec poročila:

Andraž Zorko, Valicon,

12.20: priložnost za vprašanja poslušalcev,

12.30: zaključek.

Dodatne informacije:

Rajko Dolinšek

Informa Echo

Rajko.dolinsek@informa-echo.si

01 583 93 23, 031 688 423

www.pozitivnaenergija.si