O-STA

MINOA je vpeljala popolno avtomatizacijo prodajnega procesa - brez posredovanja komercialista

Slovenski ponudnik celovitih informacijskih rešitev za upravljanje poslovanja na področju trgovine, proizvodnje in javnega sektorja MINOA, je uresničil enega od svojih ciljev na področju avtomatizacije izvajanja poslovnih procesov.

Zagotovil je povsem avtomatizirano podporo evidentiranju procesov prodaje od sprejema naročila, do izdaje elektronskega računa, brez posredovanja prodajne službe. Rešitev v celoti izkorišča vse prednosti internetne prodaje, elektronske izmenjave dokumentov med poslovnimi partnerji, storitev najema skladiščenja in distribucije.

Avtomatiziran proces prodaje se prične s sprejemom elektronskega kupčevega naročila, izdelanega z ineternetno prodajo ali s protokolom izmenjave naročil med poslovnimi subjekti.

Sistem avtomatično verificira naročilo na podlagi katerega izdela elektronski odgovor kupcu. V fazi verikacije se preverijo vsi pogoji prodaje, akcijski ceniki, bonusi, malusi ter izvedejo rezervacije zalog. Verificirano naročilo avtomatično sproži elektronski nalog skladišču za pripravo odpreme. Na osnovi prejete elektronske potrditve priprave odpreme, pa se izdela elektronsko obvestilo o najavi dobave, ki se pošlje kupcu.

V rešitev je vgrajena tudi dvosmerna elektronska povezava z distributerji, s katero se jim pošiljajo podatki o pripravljenih paketih za odpremo in prevzemajo podatki o statusu in izvedbi odpreme. Sprejem elektronske potrditve odpreme pa avtomatično zaključi proces prodaje z izdelavo in izmenjavo elektronskega računa.

S takšno avtomatizacijo so postavili nov mejnik v elektronskem poslovanju.

Dodatne informacije:

http://www.minoa.si/avtomatizacija-prodaje

MINOA, Informacijske rešitve, d.o.o. Stegne 21, 1000 Ljubljana

T: 01 514 00 50

E: mojca.weber@minoa.si

S: http://www.minoa.si