O-STA

Omrežni upravljavci srednje Evrope bodo s tržno raziskavo preučil potrebe po plinski infrastrukturi

21. september 2011

Prvič mogoča neposredna izmenjava plina med Nemčijo, Češko, Avstrijo, Italijo in Slovenijo

Dunaj - Učinkovite povezave za prenos plina s severa na jug in z juga na sever so odločilnega pomena za srednjeevropsko energetsko oskrbo in varnost oskrbe. Štirje omrežni upravljavci so se zato odločili, da prvič izvedejo mednarodno, neobvezujočo raziskavo trga v srednji Evropi, da ugotovijo dejanske infrastrukturne potrebe dobaviteljev in trgovcev. Skupni cilj podjetij bayernets GmbH, Geoplin plinovodi d.o.o., NET4GAS s.r.o. in Tauerngasleitung GmbH je vzpodbujati povezovanje trgov, konkurenco in varnost oskrbe z neposredno povezavo petih trgov plina Nemčije, Češke, Avstrije, Italije in Slovenije. Tržna raziskava se bo zaključila 17. oktobra 2011, prvi rezultati pa bodo objavljeni konec oktobra. Nadaljnje informacije so na voljo na naslovu http://www.tgl.co.at/5GL.

Vsi štirje omenjeni upravljavci sistemov za prenos plina si prizadevajo za projekte, ki se lahko s pomočjo čezmejnega usklajevanja razvijejo v os sever-jug v srednjeevropskem plinovodnem sistemu, ki bi uspešno zmanjšala razdalje, odpravila ozka grla in povečala varnost oskrbe. To pa se sklada s splošnimi cilji evropske energetske politike za konkurenčno, varno in učinkovito oskrbo z energijo.

Dobavitelji in trgovci se morajo aktivno vključiti

S svojo tržno raziskavo 5GL pobudniki igrajo pionirsko vlogo v praktičnem uveljavljanju zahtev tretjega paketa za notranji trg EU. Tudi regulatorji v vpletenih državah pozdravljajo raziskavo trga, ker se s pomočjo takih raziskav pridobi nadaljnje osnovne podatke za načrte za razvoj regionalnih in nacionalnih omrežij.

Z razkrivanjem svojih potreb po prenosu plina igrajo dobavitelji in trgovci zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju razvoja sistema prenosa, ki bo odražal razmere na trgu in bo tako tudi učinkovit. Dobavitelji in trgovci imajo preko tržne raziskave priložnost, da se aktivno vključijo v oblikovanje prihodnjih razmer na trgu.

Prve odzive s potrebami po prenosu plina je 5GL že prejel. Raziskava trga se bo zaključila 17. oktobra 2011, prvi rezultati pa bodo verjetno objavljeni konec oktobra. Nadaljnje informacije najdete na spletni strani: http://www.tgl.co.at/5GL. Vprašanja o tržni raziskavi lahko pošljete po e-pošti na naslov 5GL@tgl.co.at.

Ekipa 5GL

5GL@tgl.co.at