O-STA

Kdo bo polnil proračunsko blagajno?

Vprašanje si zastavlja zmeraj več ljudi, kajti ob gledanju poročil, prebiranju tiska in morda celo statističnih podatkov, marsikoga, kar zmrazi. Kako je mogoče, da smo tako zabredli? Mnogi se tolažijo, da je globalna kriza, da je vsa Evropa, kaj Evropa, cel svet, na istem, bo že, nikoli ne more biti tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše in podobne floskule se slišijo že samo, če človek zakoraka na mestne ulice.

Pa res, od kod državi denar?

Od velikih podjetij, ki uspešno prodirajo na tuje trge? Od investitorjev, ki komaj čakajo, da bodo investirali v Sloveniji? Pa kaj še! Podjetniki nas bodo rešili iz težav. Inovativni, prilagodljivi in samozavestni posamezniki, so naš veliki up. Na malih stoji svet. Se vam sliši znano? Pa smo spet pri politiki. Naši politiki in gospodarstveniki, kjerkoli je priložnost poudarjajo, kako pomembno je podjetništvo za Slovenijo, kako pametne posameznike imamo, ki znajo krizo obrniti v svoj prid. Res so tudi taki, le da je njih peščica in kot po pravilu so uspeli v tujini, saj jim podjetniško okolje v domovini ni omogočalo preživetja. Tako kot mnogim posameznikom dandanes, ki si v upanju, da bodo z odprtjem podjetja in vstopom na samostojno podjetniško pot, preživeli sebe in svoje družine. Pa je res tako?

Pregledali smo podatke Agencije za javne prihodke in evidence (AJPES) glede števila novo registriranih poslovnih subjektov in števila izbrisanih poslovnih subjektov v letu 2011 v Sloveniji. In se dobesedno zgrozili.

Če je bilo še januarja letos v register vpisano 2.386 poslovnih subjektov (samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zadruge, pravne osebe javnega prava, nepridobitne organizacije-pravne osebe zasebnega prava, društva, druge fizične osebe, ki opravljajo pridobitne dejavnosti), se je število vpisanih v mesecu avgustu dobesedno prepolovilo (1.147). Po vseh kategorijah poslovnih subjektov številke padajo, narašča pa število izbrisanih poslovnih subjektov iz registra AJPES. Če se osredotočimo na samostojne podjetnike, so podatki še bolj zgovorni. V januarju, se je 1.555 posameznikov vpisalo v poslovni register kot samostojni podjetniki, avgusta le še dobra tretjina le-teh ali 560! V avgustu je 761 samostojnih podjetnikov zaprlo svoje podjetje. Razlogi za zaprtje, ki smo jih slišali na naši VEM točki so bili največkrat nezmožnost plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje, neplačniki, pomanjkanje posla in kaos na plačilnem področju. Podatki bi morali zaskrbeti gospodarstvenike in politike v naši državi pa se nihče niti ni spuščal v analizo podatkov. Vsaj zasledili nismo tega.

Pri gospodarskih družbah število registriranih podjetij upada od meseca marca naprej. Marca je bilo v register podjetij vpisanih 673 gospodarskih družb, avgusta le še 351. Lahko bi rekli, da je bil marca še nek pozitiven trend glede vpisa novih poslovnih subjektov v AJPES. Vse naslednje mesece, je šel trend samo še navzdol, večalo pa se je število izbrisov podjetij.

Tisti, ki spremljajo podjetniško okolje in jih ustanavljanje podjetij in trendi na tem področju zanimajo, bodo našli argumente v upadanju števila novoustanovljenih podjetij v Programu Aktivne politike zaposlovanja-Subvenciji zavoda za zaposlovanje za samozaposlitev. Zavod za zaposlovanje je namreč meseca marca ustavil vključevanje novih brezposelnih oseb v program subvencije za samozaposlitev. Zmanjkalo je denarja. Konec avgusta je subvencioniranje brezposelnih oseb, prijavljenih na zavodu za zaposlovanje spet steklo. Država je iz Evropskega socialnega sklada uspela pridobiti dodatna sredstva, nekaj je primaknila še sama in na zavodu ocenjujejo, da bo svojo podjetniško pot s tem denarjem lahko začelo 2.110. posameznikov. Statistika AJPES-a se bo zato v jesenskih mesecih popravila. Za kako dolgo? Morda za dve leti, kolikor mora posameznik, ki s subvencijo zavoda za zaposlovanje, odpre svoje podjetje ostati samozaposlen v njem.

Kdo lahko tem novopečenim podjetnikom, ki bodo svojo podjetniško pot začeli pred koncem poslovnega leta zagotavlja, da bo drugo leto vse drugače? Da se bo izboljšalo: podjetniško okolje, zmanjšali davki, odprla pot do kreditov, uredila plačilna politika, da bo poslovnih priložnosti na pretek, da bo država poskrbela za normalno poslovanje poslovnih subjektov in sprejemala zakone, ki bodo jasni, logični in učinkoviti. Nihče. Podjetniki začetniki bodo prepuščeni sami sebi in svoji iznajdljivosti. Znanje in podporo bodo iskali pri peščici podjetij, ki se takim podjetnikom začetnikom trudijo posredovati znanja, informacije in skratka pomoč, ki jo na začetku poslovne poti resnično potrebuje vsak podjetnik.

Bo morala pasti še kakšna vlada?

Avtor: Data d.o.o.