O-STA

Računi v papirni obliki se umikajo elektronskim računom.

V enotni sistem izmenjave računov v elektronski obliki je vključena tudi Gorenjska banka

Kranj, 26. septembra - Večina večjih slovenskih bank je v sodelovanju s podjetjem Bankart vzpostavila Sistem E-račun, ki bankam omogoča, da svojim komitentom pošiljajo in od njih prejemajo račune v elektronski obliki.

E-račun prinaša koristi vsem udeležencem v procesu, tako podjetjem - izdajateljem računov, kot tudi posameznikom oz. gospodinjstvom. Nova storitev pomeni prihranek pri času, manipulativnih in poštnih stroških ter predstavlja velik napredek tudi z vidika ekologije. Poleg tega pa poenostavlja in avtomatizira obstoječe procese izdajanja in prejemanja računov v podjetjih in prejema pri potrošnikih.

Gorenjska banka je doslej omogočala poravnavanje računov prek E-računa svojim komitentom, ki so tudi naročniki časopisa Gorenjski glas. Z vključitvijo v nov enotni sistem pa je to mogoče tudi pri vseh drugih podjetjih s področja telekomunikacij, komunalnih storitev, elektrodistibucije, pri plačevanju rednih mesečnih plačil najemnin, časopisov, itd. Sistem E-račun namreč odnos banka : izdajatelj računa, nadgrajuje in preko centralnega posrednika (Bankart-a) vse akterje povezuje v enoten sistem.

Edini pogoj za prejem E-računov je, da ima individualni komitent osebni račun odprt pri Gorenjski banki in je hkrati tudi uporabnik elektronske banke Link. Naročilo na E-račun je brezplačno, plačevanje E-računov pa se zaračunava po veljavni tarifi nadomestil. Prijava na prejemanje E-računov povsem enostavna in se izvrši v spletni banki Link s potrditvijo imena podjetja od katerega želi komitent prejemati račune po elektronski poti. Pravnim osebam je izdajanje E-računov omogočeno prek elektronske banke Link c. Katera podjetja so vključena v Sistem E-račun je od 26. septembra dalje mogoče videti tudi na spletni strani Bankarta.

Dileme o veljavnosti in načinu shranjevanja dokumentov so odveč. E-računi so namreč izdani v standardni elektronski obliki in skladno z zakonskimi predpisi s področja elektronskega poslovanja in enakovredno zamenjujejo račune v papirni obliki, ki ga izdajatelj izda svojemu dolžniku - prejemniku računa za opravljeno storitev ali izdano blago. Elektronski arhiv pa je preglednejši in nadomešča obsežno klasično shranjevanje računov po mapah ali fasciklih.