O-STA

Storitve elektronskih komunikacij v pomoč starejšim

Telekom Slovenije, d. d.

Služba za korporativno komuniciranje

Ljubljana, 28. september - Države po celem svetu se soočajo z velikimi demografskimi spremembami. Povprečna starost ljudi je vsako leto večja in s tem tudi delež starejših ljudi. Slovenija pri tem ni nobena izjema. S staranjem prebivalstva se hitro povečujejo potrebe po institucionalnem varstvu starejših. Veliko starejših oseb ne želi v domsko varstvo in bi radi kljub zmanjšanim zmožnostim za samostojno življenje živeli še naprej v domačem okolju. Storitve s področja socialne oskrbe omogočajo starejšim ljudem in ljudem s posebnimi potrebami, da čim dlje samostojno in varno živijo v svojem domačem okolju. Tako lahko preprečijo ali preložijo morebitni odhod v institucionalno varstvo, s čimer ublažijo pritisk na domove za ostarele. Razvoj socialno varstvenih storitev - med njimi tudi oskrba na daljavo, ki temelji na IKT-rešitvah - je namenjen starejšim v njihovem bivalnem okolju in omogoča izbiro posameznika, kako in kje bo preživel svoja stara leta. Telekom Slovenije IKT-rešitve v sodelovanju s Pacientom in Prvo zdravstveno asistenco predstavlja na letošnjem Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Mobilna telefonija in širokopasovni priključki oz. telekomunikacije na sploh so korenito spremenili naša življenja. Prednosti novih komunikacijskih tehnologij in z njimi povezanimi storitvami odpirajo nova obzorja in kakovostnejše življenje. Tako sodobni dosežki telemedicine postajajo v zahodnih državah vedno bolj prepoznavni kot pomembni in včasih tudi odločujoči za zaznavanje različnih bolezenskih stanj, zlasti v bolj odročnih krajih, za hitrost postavljanja diagnoze ali za ukrepanje, ko je vsaka sekunda odločilnega pomena.

Telekomunikacijske rešitve lahko zajemajo celodnevno varstvo prek posebnega stacionarnega telefonskega terminala na daljavo - SOS gumb; celodnevno varstvo prek posebnega mobilnega terminala na daljavo - mobilni SOS gumb; poseben mobilni terminal za varstvo na daljavo, ki si ga organizira uporabnik sam; zdravniško pomoč in nasvete na daljavo; psihološko pomoč in nasvete na daljavo; različne senzorje (detektor padca, delilnik tablet, senzor gibanja za dementne osebe, senzor za odklepanje vrat na daljavo, senzor dima, senzor plina ...); organiziranje drugih socialnovarstvenih storitev, ki jih starostnik potrebuje za bivanje v svojem domu.

V družbi Telekom Slovenije so v sodelovanju s podjetjema Pacient in Prvo zdravstveno asistenco (PZA) pripravili novo storitev, s katero želijo zagotoviti varno starost. Nova storitev namreč omogoča takojšen stik s posebnim klicnim centrom, zdravnikom ali bližnjim štiriindvajset ur na dan, prav vsak dan. Klicni center lahko do starostnika napoti nujno medicinsko pomoč, lahko tudi gasilsko službo ali policijo. Če ne gre za nujno stanje, ga lahko poveže z zdravnikom, ki mu bo prisluhnil in mu dal strokovni nasvet. Storitev je zagotovljena po celi Sloveniji, v primeru zdravniške pomoči pa tudi zunaj meja.

Ta osnovna storitev deluje tako, da se s pritiskom na SOS gumb sproži klic v klicni center. Operater, ki je za to posebej usposobljen, diagnosticira naravo klica in koordinira nadaljnji postopek reševanja s pristojnimi službami (medicinska pomoč, policija, gasilska služba ...) ter po vnaprej določenih željah uporabnika obvesti svojce ali druge osebe.

Ker je mobilnost danes bistvenega pomena in nujna, so v Telekomu Slovenije in Pacientu prek posebnega GSM-terminala in prek dodatnega modula poiskali rešitev tudi za zagotavljanje mobilne socialnovarstvene storitve Pomoči na daljavo. Rešitev zajema poseben GSM-aparat z vgrajenim detektorjem padca in z vgrajenim posebnim SOS gumbom na zadnji strani telefona. Velike so prav tako tipke aparata in tako prilagojene starejšim. SOS gumb na zadnji strani mobilnega telefona deluje tudi v primeru, ko je telefon ugasnjen. V primeru pritiska na SOS gumb se sproži klic v klicno nadzorni center, hkrati se pošlje še podatkovno sporočilo prek GPRS-ja in SMS-a. S pomočjo posebnega modula, integriranega z obstoječo platformo SOS gumba, GPS-funkcionalnosti in Najdi.si zemljevida operater ugotovi lokacijo uporabnika - s tem lahko koordinira reševanje v primeru nujnih klicev. V okviru tega paketa uporabnikom omogočajo tudi storitev "24 ur zdravnik" oziroma štiriindvajset ur vsak dan zdravniško pomoč oziroma nasvet na daljavo.

V prihodnosti bosta Telekom Slovenije in Pacient v okviru vseh konvergenčnih storitev, ki združujejo fiksne in mobilne telekomunikacije, internet in multimedijo, na področju telemedicine zagotavljala tudi najzahtevnejše celovite rešitve, ki bodo v pomoč bolnikom z najrazličnejšimi boleznimi in zdravnikom specialistom.-

###-

Telekom Slovenije, d. d.

Služba za korporativno komuniciranje