O-STA

Vabimo na Simpozij o neformalnem izobraževanju v mladinskem delu

V A B I L O

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na Simpozij o neformalnem izobraževanju v mladinskem delu, ki ga organizirata Mladinski svet Slovenije s svojimi organizacijami članicami in Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Zgodil se bo

v sredo, 26. oktobra 2011 s pričetkom ob 9. uri,

na Ministrstvu RS za šolstvo in šport (Masarykova 16, Ljubljana).

Simpozij v sklopu Tedna neformalnega izobraževanja bo priložnost, da pregledamo trenutno stanje neformalnega izobraževanja mladih in postavimo temelje za prepoznavanje, priznavanje in uporabo njegovih učinkov - kratkoročnih in dolgoročnih, za mladega posameznika in za družbo kot celoto.

Okvirni program

8:45 - 9:00 Prihod in registracija udeležencev

9:00 - 9:30 Uvod v Simpozij

9:30 - 10:30 Pomen neformalnega izobraževanja v mladinskem delu

10:40 - 11:40 Učinki neformalnega izobraževanja v mladinskem delu

11:40 - 12:00 Odmor

12:00 - 12:50 Raziskovanje neformalnega izobraževanja v mladinskem delu

12:50 - 13:50 Povezovanje znanja in praks iz neformalnega izobraževanja v mladinskem delu s sferami trga, države, skupnosti

13:50 - 15:00 Zaključek Simpozija in nadaljevanje razprave ob skupnem kosilu

K udeležbi na Simpoziju vabimo:

• izvajalce in nosilce neformalnega izobraževanja mladih (mlade, predstavnike mladinskih organizacij, mladinske voditelje, trenerje mladinskih voditeljev, mladinske delavce, itd.),

• strokovnjake, raziskovalce in akademike, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem mladih,

• odločevalce in oblikovalce politik na področju mladinskega dela in izobraževanja mladih,

• medije,

• ter vse ostale, ki jih neformalno izobraževanje mladih še posebej zanima.

Več informacij je na voljo na www.avtonomen.si.

SIMPOZIJ O NEFORMALNEM IZOBRAŽEVANJU V MLADINSKEM DELU

sreda, 26. oktober 2011 od 9. do 15. ure v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport

Celovito izobraževanje mladih je mogoče le s povezovanjem formalnega in neformalnega izobraževanja. Formalno izobraževanje lahko mladim ponudi le del potrebnih znanj in spretnosti v omejenem časovnem obdobju, medtem ko neformalno izobraževanje zaradi svoje narave in načina delovanja izvajalcev ponuja kakovostne načine pridobivanja preostalih ključnih kompetenc skozi vse življenje. Komplementaren odnos teh dveh stebrov izobraževanja lahko mladim zagotovi uspešno osamosvajanje, večjo zaposljivost, osebnostni in poklicni razvoj ter višjo kakovost življenja.

O Tednu neformalnega izobraževanja mladih

V Mladinskem svetu Slovenije - krovni mladinski organizaciji - si zato ta oktober v obliki Tedna neformalnega izobraževanja prizadevamo za sodelovanje vseh družbenih akterjev, ki lahko kakorkoli prispevajo k izboljšanju obstoječih okoliščin in pogojev na področju neformalnega izobraževanja mladih. Želimo si razvoja dolgoročne in usklajene politike izobraževanja, ki bo zadovoljevala potrebe mladih, jim omogočila uspešno integracijo na trg dela ter jih motivirala k vseživljenjskemu učenju. Na ta način lahko namreč pomembno vplivamo na kakovost življenja v Sloveniji in prihodnost naše družbe.

O Simpoziju o neformalnem izobraževanju v mladinskem delu

Teden neformalnega izobraževanja bomo zaključili s Simpozijem o neformalnem izobraževanju v mladinskem delu. Ravno neformalno izobraževanje v mladinskem delu še posebej pomembno prispeva k procesu vseživljenjskega učenja. Mladinske organizacije predstavljajo spodbudno okolje za učenje - zaradi metodologije in učnega okolja; ker so mladi sami soustvarjalci učnega procesa in vir znanja za sovrstnike; ker mladi pridobijo pozitiven odnos do učenja in prevzemajo odgovornost za svoj učni proces in osvojeno znanje; ker se različne oblike (formalnega in neformalnega ter priložnostnega) učenja tako nadgrajujejo in povezujejo ter spodbujajo osvajanje prenosljivih kompetenc vse življenje.

Simpozij bo priložnost, da pregledamo trenutno stanje neformalnega izobraževanja mladih in postavimo temelje za prepoznavanje, priznavanje in uporabo njegovih učinkov - kratkoročnih in dolgoročnih; za mladega posameznika in za družbo kot celoto.

Prijave na simpozij so možne preko spletnega obrazca do 18. oktobra 2011.