O-STA

Študent/ka, poznaš svojega tutorja?

Res da se je študijsko leto šele začelo in da zato še ne bi smelo biti prisotnih težav, ki tekom študija spremlja številne študentov, se pa zato lahko nanje pripravimo. Fakultete na Univerzi na Primorskem so z namenom, da bi te težave preprečili ali vsaj omilili, oblikovale 'preventivni program' imenovan Tutorstvo na Univerzi na Primorskem, v katerem študentom svetujemo in jih usmerjamo na poti izbranega študija. Prav slednjemu je bila namenjena okrogla miza, ki je potekala na UP Fakulteti za management Koper.

Tutorstvo je proces, v katerem ustvarjamo študentu prijazno univerzitetno okolje. S pomočjo tutorskega sistema študentom svetujemo in jih usmerjamo od vpisa do zaključka študija. Ob tem spodbujamo vključevanje študentov v fakultetno dogajanje in okolje ter tako vzpostavljamo in krepimo stike ter gradimo zaupanje med študenti, učitelji in ostalimi zaposlenimi na fakulteti. Program je oblikovan tako, da izkušeni študenti in profesorji pomagajo študentom, ki imajo vprašanja in ovire glede načina študija, delovanja fakultete, sodelovanja z ostalimi študenti, študentskim življenjem, aktivnem preživljanju prostega časa študenta ter vključevanju na trg dela.

Okrogla miza z naslovom 'Študent/ka, potrebuješ pomoč?', ki je potekala na UP Fakulteti za management Koper 11. oktobra 2011, je združevala strokovnjake s področja tutorstva iz večine članic univerze in študentske sredine. Govorniki okrogle mize so udeležencem ponudili ključne informacije o tem, kako postati dober tutor, izpostavili so razvojne možnosti ter prisluhnili besedam študentov, ki so podajali ideje za napredek na področju tutorstva.

Prorektor za študijske zadeve Univerze na Primorskem, prof. dr. Roberto Biloslavo, ki je nastopal tudi v vlogi predsednika komisije za tutorstvo na univerzi, je pri razvoju tutorskega sistema na univerzi izrazil zadovoljstvo z napredkom na članicah v zadnjih par letih. Tutorstvo je prispevek k stopnjevanju kakovosti univerze. Največji korak je bil narejen na področju študentov s posebnimi potrebami, vendar pa je še nekaj izzivov pred nami. Eden izmed pomembnih cilhev je, da je tutorjem študentom njihovo delo v ponos .

Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo študentov UP Fakultete za management Koper, doc. dr. Bojan Nastav, je kot tutor učitelj izrazil zadovoljstvo z razvojem tutorskega sistema. Ocenil je, da smo na pravi poti. Posebej je izpostavil napredek na področju študentov s posebnimi potrebami.

Na okrogli mizi je sodeloval tudi klinični psiholog z dolgoletnimi izkušnjami, viš. pred. mag. Robert Trunkl, ki je vodja svetovalnega centra za študente na Turistici in tutor učitelj. Izpostavil je potrebo po svetovalnem centru na ravni univerze in koristi takšne institucije. S strokovnega zornega kota je pojasnil psihološko moč prisotnosti in delovanja tutorjev na univerzi.

Direktor Kariernega centra UP, Elvis Bašanovič, spec., je izpostavil vlogo Kariernega centra na področju tutorstva. Poudaril je, da je potrebno širiti zavedanje, da je tutorstvo častna funkcija in da pomembno prispeva k razvoju kariere tutorja študenta. V okviru promocije tutorstva imajo v načrtu za letošnje študijsko leto organizacijo različnih okroglih miz, delavnic ter dogodkov neformalnega druženja v povezavi s Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem.

Koordinator tutorjev učiteljev na UP Fakulteti za humanistične študije Koper, doc. dr. Gorazd Bajc, je poudaril koristi tutorstva za študente in tutorstvo označil kot eno izmed najboljših odskočnih desk za kariero. Tutorstvo mora postati nekaj več kot samo pomoč za praktične zadeve.

Na okroglo mizo smo povabili tudi predstavnico pridružene članice univerze, Petro Bevek, ki je koordinatorica tutorjev na Visoki šoli za dizajn. Predstavila je oblike tutorstva na njihovem visokošolskem zavodu ter izpostavila individualen pristop zaposlenih do študentov. Ker zavod raste, pa bo potrebno v naslednjem koraku sistem tutorstva formalizirati in sistemsko urediti.

Na okrogli mizi je bil zelo zanimiv in koristen tudi pogled študentov na tutorstvo. Sodobitnica priznanja Prostovoljka leta 2010, Viktorija Arsovska, ki je tutorka študentka na UP Fakulteti za management Koper, je izpostavila nujo po osebnem pristopu tutorjev študentov do tutorantov. Študenti so velikokrat sramežljivi in ne povprašujejo po informacijah, ki jih potrebujejo. Kot tutorka študentka bo delala na tem, da spodbudi študente h komunikaciji in vzpostavitvi stika s tutorjem študentom.

Sintija Veškovo, koordinatorica tutorjev študentov na UP Fakulteti za management Koper in študentka 3. letnika, je zelo zadovoljna s prvimi vtisi v vlogi koordinatorice tutorjev študentov. Izpostavila je osebne koristi, zaradi katerih se je odločila za sodelovanje v tutorskem sistemu, in poudarila ponos ter zadovoljstvo z vlogo, ki jo opravlja. Podala je tudi nekaj idej, in sicer predlog uvedbe študentskega področnega tutorstva ter povezovanje tutorjev študentov s Študentskim svetom UP Fakultete za management Koper.

Koordinatorica tutorjev učiteljev na ravni univerze in na ravni UP Fakultete za management Koper, doc. dr. Karmen Rodman, je bila zadovoljna z izkupičkom okrogle mize. Cilja okrogle mize okrepiti dvosmerno komunikacijo s ključnimi akterji na področju tutorstva (študenti, učitelji in sodelavci na ravni univerze) ter pridobiti vaj tri ideje za naslednje korake na področju razvoja tutorskega sistema na univerzi, sta bila dosežena. Temeljni cilj za novo študijsko leto je intenzivna promocija v obliki usposabljanja akterjev o pomenu in pomembnosti tutorstva ter vlogi tutorjev. Ob tem je potrebno okrepiti zavedanje med študenti, da je pomoč na dlani, le ponjo je potrebno seči.

(foto: Alen Ježovnik)