O-STA

Prireditve Univerze v Novi Gorici ob otvoritvi novega akademskega leta

Nova Gorica, 14. oktober 2011

Že po tradiciji Univerza v Novi Gorici vsako leto ob pričetku novega akademskega leta pripravlja vrsto prireditev.

V ponedeljek, 17. oktobra 2011 bomo v prostorih Univerze podelili vpisne listine novi generaciji študentov 1. in 2. stopnje na Fakulteti za znanosti o okolju, Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za aplikativno naravoslovje, Fakulteti za humanistiko, na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo ter na Visoki šoli za umetnost.

V sredo, 19. oktobra 2011 pričenjamo z novim ciklom Znanstvenih večerov. Javno predavanje, ki ga bo imel prof. dr. Miran Gaberšček (direktor Centra odličnosti Nizkoogljične tehnologije (CO NOT),vodja Laboratorija za elektrokemijo materialov na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, izredni profesor za področje Materialov na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani) z naslovom "Materiali za električni in vodikov avtomobil" bo ob 19. uri na Dvorcu Zemono pri Vipavi. Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral dr. Matjaž Valant, izredni profesor za področje materialov na Univerzi v Novi Gorici.

V četrtek, 20. oktobra 2011 bomo ob 18. uri v koncertni dvorani Dvorca Zemono svečano otvorili novo akademsko leto 2011/2012. Ob tej priliki bo prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici, podelil priznanja Častni doktor Univerze v Novi Gorici, Častni član Univerze v Novi Gorici, Zlata plaketa Univerze v Novi Gorici ter študentska priznanja Alumnus Primus in Alumnus Optimus Univerze v Novi Gorici.

V znak priznanja za izjemne umetniške dosežke na področju fotografije bo Častni doktor (Doctor Honoris Causa) postal dr. Evgen Bavčar, svetovno znani fotograf, esejist, filozof in publicist.

Priznanje Častni član, bo v znak priznanja za izjemen prispevek k razvoju znanstvene odličnosti Univerze v Novi Gorici na področju zahtevnih izvirov laserske svetlobe, prejel prof. Alfonso Franciosi, izvršni direktor družbe Sincrotrone Trieste d. d..

Priznanje Zlata plaketa bo prejel prvi senat Fakultete za znanosti o okolju, predhodnice Univerze v Novi Gorici, za zasluge pri ustanovitvi, razvoju in uveljavitvi Univerze v Novi Gorici. Člani prvega senata so bili: prof. dr. Franc Bizjak, prof. dr. Andrej Čokl, doc. dr. Ana

Gregorčič, prof. dr. Franc Gubenšek, prof. dr. Nikola Kallay, prof. dr. Burton C. Kross, prof. dr. Ivan Marušič, prof. dr. Peter Stegnar, prof. dr. Janez Štupar in prof. dr. Boštjan Žekš.

Priznanja Alumnus Primus bodo prejeli študentje, ki so diplomirali kot prvi iz svoje generacije vpisanih študentov, priznanja Alumnus Optimus pa diplomanti, ki so med diplomanti v posameznem študijskem letu dosegli najvišjo povprečno oceno študija. Priznanja bodo prejeli diplomanti iz Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za znanosti o okolju, Fakultete za humanistiko ter iz Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo.

Na vse prireditve vas prijazno vabimo.

Dodatne informacije: Andreja Leban, T: 05 3315 397, E: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban