O-STA

Na letošnji konferenci "Management, izobraževanje in turizem" o socialnem kapitalu in solidarnosti

Portorož, 18. oktobra 2011 - Evropska unija posveča leto 2011 prostovoljstvu in solidarnosti. S tem spodbuja k aktivnemu državljanstvu, kooperativnosti in rasti socialnega kapitala v Evropi. Slovenija sodi med države s srednje razvitim socialnim kapitalom. V zadnjem desetletju se pri nas sicer povečuje angažiranje v prostovoljnih in dobrodelnih dejavnostih, sodelovanje organizacij z okoljem in civilno družbo, s tem pa tudi zaupanje posameznika v družbo. Zaradi prepočasnega obujanja vrednot solidarnosti pa socialnega kapitala pri nas ne znamo obrniti družbi v prid. Prav slednjemu je namenjena tretja znanstvena konferenca "Management, izobraževanje in turizem: solidarnost za socialni kapital", s katero želimo opozoriti javnost na pomen solidarnosti za več socialnega kapitala v družbi.

Konferenca je uvrščena med uradne dogodke Evropskega leta prostovoljstva. Vsebinsko je zasnovana na pomenu socialnega kapitala ter solidarnosti. Socialni kapital je relativno nov pojem, ki je povezan s človeškim kapitalom, označuje pa vključenost posameznika in kolektivov v družbene vezi in omrežja. Socialni kapital namreč spodbuja mrežno povezovanje in projektno delovanje organizacij.

Konferenco z naslovom "MANAGEMENT, IZOBRAŽEVANJE IN TURIZEM: Solidarnost za socialni kapital", pripravljata Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica in Fakulteta za management Koper, obe članici Univerze na Primorskem. Potekala bo od 20. do 21. oktobra 2011 v Portorožu (na sedežu UP FTŠ Turistica, Obala 11a).

V sklopu konference bo v četrtek, 20. oktobra, med 14.30 in 17.00, udeležence pozdravil rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Rado Bohinc in obe dekanji, doc. dr. Aleksandra Brezovec, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica in izr. prof. dr. Anita Trnavčevič, Fakulteta za management Koper.

Nato pa bodo v planernem delu podprli aktualno temo z različnih zornih kotov naslednji govorci:

  • mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije
  • mag. Rado Pezdir, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper,
  • Petra Matos, predsednica društva Ekologi brez meja
  • mag. Alojz Šteiner, načelnik Generalštaba Slovenske vojske.

S konferenco želimo prispevati k rasti socialnega kapitala v Sloveniji. Spodbuditi želimo k razmislekom o socialnem kapitalu in solidarnostni ekonomiji, predstaviti želimo primere dobrih praks organizacij na področju udejanjanja solidarnosti, vzajemnosti, kooperativnosti, enakopravnosti, trajnosti in demokratičnosti.

Vabljeni ta konec tedna v Portorož! Program konference je dostopen na spletni strani http://konferenca-mit.turistica.si/.

UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

UP Fakulteta za management Koper

Za dodatne informacije: Dejan Šraml | Odnosi z javnostmi | Univerza na Primorskem | Fakulteta za management Koper | Cankarjeva 5 | 6000 Koper | 00386 (0)5 610 20 16 | dejan.sraml@fm-kp.si | www.fm-kp.si | www.facebook.com/fmkoper