O-STA

Izjava vodstva Inštituta za varovanje zdravja RS (IVZ) po Svetu zavoda, 19 oktobra 2011

Svet zavoda IVZ je problematiko laboratorijev obravnaval na več sejah. Vodstvo Inštituta nikoli ni delovalo v smeri ukinitve laboratorijske dejavnosti. Zaradi finančne situacije pa žal ne moremo več zagovarjati obstoječega stanja, kar je kljub vrsti pogovorov še vedno predlog sindikatov FIDES in ZSV IVZ, saj si prizadevamo ohraniti delovna mesta strokovnih sodelavcev iz laboratorijev. Delovanje sindikatov sicer podpiramo in menimo, da je pomembno, da so pravice delavcev primerno zastopane.

Vodstvo IVZ je za omenjeno problematiko predlagalo več rešitev. Združevanje laboratorijev IVZ z laboratoriji drugega javnega zavoda (katerega ustanovitelj je prav tako Republika Slovenija, zato bo javni interes tudi v združenem laboratoriju zagotovljen) IVZ omogoča vzdržno poslovanje in namensko porabo sredstev, pomeni pa tudi racionalizacijo laboratorijske dejavnosti v Sloveniji. Predlog združitve je podprl tudi Strokovni svet IVZ.

Svet zavoda IVZ je na današnji seji vodstvu IVZ naložil sklenitev dogovora o prenosu dejavnosti na področju sanitarne mikrobiologije in sanitarne kemije na ZZV Maribor. Menimo, da je sprejeta rešitev v danih okoliščinah najboljša, saj pomeni nadaljevanje dejavnosti, ohranitev delovnih mest strokovnih sodelavcev v laboratorijih, uporabniki laboratorijskih storitev pa sprememb ne bodo občutili.

Ljubljana, 19. oktober 2011

Dodatne informacije:

Odnosi z javnostmi

Ana Šinkovec

Telefon: 01 2441 533

E-pošta: ana.sinkovec@ivz-rs.si