O-STA

26. državno tekmovanje iz znanja logike za učence osnovnih šol

Zveza za tehnično kulturo Slovenije že vrsto let organizira številne dejavnosti, s katerimi si prizadevamo popularizirati znanost, prispevati k razvoju in uveljavitvi tehnike, k izobraževanju in spodbujanju mladih k inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanju ter k odkrivanju in uporabi človeku in naravnemu okolju prijaznih sodobnih tehničnih dognanj.

Že od leta 1986 pripravljamo tudi tekmovanje iz logike, ki je med tekmovanji iz znanj v Sloveniji eno najbolj množičnih. Zadnja tri leta se je tekmovanju pridružilo še področje lingvistike. Tekmovanje iz logike pripravljamo, da bi otroke in mladino spodbujali k raziskovanju ter učili logičnega razmišljanja in odločanja, kar postaja ena najbolj pomembnih sposobnosti in veščin sodobnega človeka na vseh področjih dela in življenja.

Cilji tekmovanja iz znanja logike so:

 • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja na področju logike in lingvistike,
 • spodbujanje mladih pri nadgrajevanju znanja s področja logike in lingvistike nad zahtevnostjo rednega šolskega programa,
 • primerjanje znanja med učenci na področju logike in lingvistike,
 • popularizacija logike in lingvistike ter izbirnega predmeta logika,
 • odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja ostalih znanj in logike,
 • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za logično mišljenje in lingvistiko,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja logike in lingvistike,
 • spodbujanje mladih k logičnemu razmišljanju in odločanju.

Tekmovanje je organizirano na dveh ravneh. Šolsko (izbirno) tekmovanje je potekalo 23. septembra letos. Udeležilo se ga je več kot 23.200 učencev in učenk iz 346 osnovnih šol.

V soboto, 22. oktobra 2011, pa bo istočasno na 22 šolah po vsej Sloveniji potekalo 26. državno tekmovanje iz znanja logike za učence osnovnih šol, na katerem bodo sodelovali najboljši s šolskega tekmovanja. Tako se bo za naslove državnih prvakov v posamezni skupini pomerilo 1742 osnovnošolcev iz 7., 8. in 9. razredov.

Državno tekmovanje bo potekalo na naslednjih osnovnih šolah (OŠ):

 • OŠ Vodmat
 • OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana
 • OŠ Domžale
 • OŠ Stična
 • OŠ Notranjski odred, podružnica 11. maj Grahovo
 • OŠ Ivana Cankarja, Trbovlje
 • OŠ Kamnica
 • OŠ Maksa Durjave, Maribor
 • OŠ Mladika, Ptuj
 • OŠ Antona Ingoliča, Spodnja Polskava
 • OŠ Koroški jeklarji, Ravne na Koroškem
 • IV. OŠ Celje
 • OŠ Vitanje
 • OŠ Šempeter v Savinjski dolini
 • OŠ Ljubno ob Savinji
 • OŠ prof. dr. Josipa Plemlja, Bled
 • OŠ Matije Valjavca, Preddvor
 • OŠ Dobrovo
 • OŠ Dutovlje
 • OŠ Mirana Jarca, Črnomelj
 • OŠ Brežice
 • OŠ Beltinci

Program tekmovalnega dne 22. oktobra je za vseh 22 lokacijah enak:

· do 8:50 prihod tekmovalcev na šolo gostiteljico

· 9:00 otvoritev tekmovanja

· 9:30-11:00 tekmovanje

· 11:00 malica in odhod tekmovalcev

Državno tekmovanje iz znanja logike za srednje šole in študente bo potekalo 12. novembra 2011 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Mijo Kordež (mija.kordez@zotks.si).