O-STA

Podelitev priznanj Naj projekt za mlade 2010

Ljubljana, 19. oktober 2011

19. oktobra 2011 so na Študentski areni v okviru natečaja za izbor naj projektov za mlade s področja socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc mladih prejeli priznanja najboljši projekti za mlade leta 2010. Natečaj je potekal pod okriljem projekta ZaVednoMLADI, zmagali pa so projekti: Ulična Olimpijada 2010, Povej naglas!, 6 minut za 1 gib.

Zbiranje prijav na natečaj za Naj projekt 2010, se je zaključilo 20. septembra 2011. Na natečaj so se lahko prijavili projekti, ki so se zaključili v letu 2010 in ki so bistveno prispevali h krepitvi socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc mladih. Podrobnejša pravila sodelovanja na natečaju Naj projekt 2010 so objavljena na www.EJKArtica.si/sl/projekti.

O izbiri naj projektov je na podlagi prispelih prijav iz organizacij in neformalnih skupin iz cele Slovenije odločala strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi. Komisija je izbrala tri najboljše projekte, ki so dobili naziv Naj projekt za mlade 2010:

- ULIČNA OLIMPIJADA 2010 v organizaciji Celjskega mladinskega centra - naziv Naj projekt za mlade 2010 je projekt prejel za samoiniciativni pristop mladih k reševanju problematike mladih v lokalnem okolju skozi aktivno participacijo in aktivacijo pri lokalnih oblasteh in za izdelavo metodologije za prihodnjo uporabo

- POVEJ NAGLAS! v organizaciji Mladinskega sveta Ajdovščina - naziv Naj projekt za mlade 2010 je projekt prejel za spodbujanje mladih k izražanju svojega mnenja in potreb v lokalni skupnosti in vzpostavljanje dolgoročnega partnerstva med mladimi in lokalnimi oblastmi

- 6 MINUT ZA 1 GIB v organizaciji Studia za svobodni ples in Gimnazije Jurija Vege Idrija - naziv Naj projekt za mlade 2010 je projekt prejel za doprinos kvalitetne alternative preživljanja prostega časa mladih in odpiranje možnosti udejstvovanja mladih v lokalnem okolju, kjer teh priložnosti ni bilo

Natečaj Naj projekt 2010 koordinira zavod MOBIN v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije, društvom ŠKUC in Zvezo tabornikov Slovenije. Namen natečaja je promocija pozitivnih učinkov mladinskega dela ter programov za mlade, ki omogočajo oz. spodbujajo aktivno participacijo mladih v družbi.

Naj projekt 2010 je potekal v okviru projekta ZavednoMLADI (www.zavednomladi.si) oz. projekta senzibiliziranja javnosti za teme mladih, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport.

O ORGANIZATORJIH

MOBIN, zavod za mobilnost in informiranje mladih, je nevladna in neprofitna organizacija, ki skrbi za program Ej!KArtica - evropske kartice za mlade (www.EJKArtica.si). V sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije (www.mss.si) in društvom ŠKUC (www.skuc.org) zavod MOBIN koordinira natečaj Naj projekt v okviru projekta ZavednoMLADI (www.zavednomladi.si). Projekt 20 konzorcijskih partnerjev se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.

Projekt ZavednoMLADI želi informirati mlade in hkrati povečati senzibilnost ostalih družbenih skupin za mladinske tematike. V obdobju treh let bodo konzorcijski partnerji izvajali številne aktivnosti, ki bodo različnim javnostim poskušale približati vse tisto kar mladi počnejo, kaj jih zanima, kako preživljajo prosti čas ...

Za vse informacije o natečaju se lahko obrnete na: zavod MOBIN, info@EJKArtica.si oz. na telefonski št. 01 23 22 312 (Mojca Opara).

Za objavo se vam najlepše zahvaljujemo!

Mojca Opara

MOBIN, zavod za mobilnost in informiranje mladih