O-STA

40. generalna skupščina združenja ETNO

Datum: 20. oktober 2011

ETNO: močan glas, ki se zavzema za sektor IKT v Evropi

Ljubljana, 20. oktobra - Vodilni telekomunikacijski operaterji in proizvajalci opreme IKT iz Evrope in zunaj nje so se zbrali v Ljubljani na 40. skupščini združenja ETNO, ki jo gosti Telekom Slovenije. Predseduje ji Robert Erzin, ki je sicer direktor podjetja IPKO, hčerinskega podjetja Telekoma Slovenije na Kosovu.

40 članov združenja ETNO predstavlja vodilne telekomunikacijske operaterje iz 35 evropskih držav. Status opazovalca v združenju pa imajo AT&T, Verizon, NTT Docomo, Ericsson, Alcatel-Lucent, Nokia Siemens Networks, CISCO, Huawei, RIM in STC.

Člani in opazovalci združenja ETNO skupaj ustvarijo več kot 600 milijard evrov prometa in imajo več kot 1,6 milijona zaposlenih. Tako so ključni igralci pri uresničevanju evropske digitalne agende.

Člani združenja ETNO igrajo pomembno vlogo pri doseganju ambicioznih ciljev, ki jih je postavila Evropska komisija, in zagotavljanju interneta s hitrostjo 30 Mbit/s za vse in 100 Mbit/s za vsaj polovico prebivalcev Evrope do leta 2020. Toda doseganje teh ciljev bo zaradi trenutnih gospodarskih razmer v sektorju zelo zahtevno. Zato je pomembno vzpostaviti ustrezno okolje za strategijo. Sicer je lahko celotna digitalna agenda v nevarnosti.

Potreben je jasen okvir, saj se telekomunikacijski sektor sooča s številnimi novimi dogodki in negotovostmi. Ti zajemajo zlasti visoko rast podatkovnega prometa zaradi vedno zahtevnejših aplikacij, ki terjajo dodatne naložbe omrežnih operaterjev, ki nosijo tako glavnino stroškov za dodatno pasovno širino in infrastrukturo, medtem ko jim upadajo prihodki.

Za razvoj novih poslovnih modelov in prilagajanje novim zahtevam uporabnikov je potrebna določena stopnja prožnosti. Omrežni operaterji morajo vedno bolj tekmovati v maloprodaji z OTT operaterji, ki jim pobirajo prihodke, v infrastrukturo pa skoraj ničesar ne vlagajo.

Najprej je treba obravnavati trajnost trenutnega ekonomskega modela interneta. Oblikovalci pravil in strategij bi morali spodbujati razvoj novih kakovostnih ponudb za operaterje, ki bi koristile uporabnikom in tako prinesle nove vire prihodkov. Vsakršne dodatne uredbe, ki bi preprečevale takšne poslovne modele, bi še dodatno oslabile naložbeno sposobnost operaterjev.

Če želi EU doseči svoje ambiciozne cilje, povezane s pasovno širino, mora komisija poslati močan politični signal, ki bo vlagateljem vrnil pogum in jih prepričal v dolgoročno uspešnost sektorja. Medtem ko bo javno financiranje igralo vlogo na podeželju in odmaknjenih področjih, pa bodo razvoj omrežij s hitro povezavo in veliko pasovno širino večinoma pokrivali prvotni operaterji. Zato je vzpostavljanje najustreznejših regulativnih pogojev ključnega pomena.

Prihodnje smernice komisije o reguliranju veleprodajnih cen lahko igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilne vrednosti fiksnih omrežij v Evropi. S postavljanjem cen za obstoječa bakrena omrežja, ki bi bile pod njihovo ekonomsko vrednostjo, bi kaznovali operaterje, ki so vlagali v lastna omrežja in drastično zmanjšali želje po naložbah v prihodnosti. Dostopovna omrežja naslednje generacije zahtevajo bolj proporcionalen in usmerjen regulativni pristop, ki upošteva tudi tveganja in vse hujšo konkurenco.

Cilji digitalne agende bodo doseženi s kombinacijo tehnologij in platform, odvisnih od geografskih in tržnih okoliščin. Mobilna širokopasovna omrežja bodo ključnega pomena na podeželju in v odmaknjenih območjih. Zato je za premostitev digitalne ločnice treba sprostiti dodaten spekter za uporabo po Evropi. ETNO poziva Evropsko komisijo, Evropski svet in Evropski parlament, naj čim prej sprejmejo dogovor o programu za politiko radijskega spektra ter tako zagotovijo pasovno širino za digitalno dividendo do leta 2013 in pokrijejo potrebe po radijskem spektru.

Telekom Slovenije, d. d.

Služba za korporativno komuniciranje