O-STA

MINOA povsem poenostavila spremljanje osnovnih sredstev po različnih računovodskih standardih

Računovdje slovenskih podjetij v tuji lasti, lahko sedaj zelo enostavno zagotovljajo konsolidirane podatke osnovnih sredstev po različnih računovodskih standardih.

Slovenski ponudnik celovitih informacijskih rešitev MINOA, je na željo tujega lastnika podjetja s sedežem v Sloveniji, nadgradil programsko rešitev za spremljanje osnovnih sredstev z dodatno funkcionalnostjo, ki omogoča istočasno spremljanje osnovnih sredstev po slovenskih in različnih tujih računovodskih standardih. Rešitev povsem poenostavlja pripravo podatkov za potrebe mesečnih poročil, konsolidacij in računovodskih razkritij. Zasnovana je tako, da deluje samostojno, v povezavi s centralnim informacijskim sistemom podjetja.

Dodatne informacije:

http://www.minoa.si/osnovna sredstva

MINOA, Informacijske rešitve, d.o.o.

Stegne 21, 1000 Ljubljana

T: 01 514 00 50

E: mojca.weber@minoa.si

S: http://www.minoa.si