O-STA

KD aktivna na Balkanu

KD Group se uspešno uveljavlja na trgih nekdanje Jugoslavije. Pravkar zaključuje svoje vključevanje v privatizacijskih procesih Bosne in Hercegovine ter v Črni Gori, hkrati pa razmišlja o ustanovitvi finančnega podjetja v Srbiji. Na Hrvaškem pa se je vključila v pokojninsko reformo s skladom HAjedan (H1). Poleg navedenega načrtuje tudi aktivnosti s skladom rizičnega kapitala na območju celotne bivše Jugoslavije.

Privatizacijski sklad BIG ima v Bosni in Hercegovini med 11 družbami za upravljanje in prav toliko privatizacijskimi skladi največji tržni delež (23,44 %) . Nominalna vrednost sklada je 500 mio eurov, od pomembnejših investicij na tem trgu pa velja omeniti tretjinski latniški delež v zavarovalnici Sarajevo Osiguranje.

V Črni Gori je sedem družb za upravljanje in sedem privatizacijskih skladov, med katerimi sklad MIG skupaj s črnogorskimi ustanovitelji upravlja za 46 mio eurov premoženja.

V Republiki Srbski so med 13 družbami za upravljanje s svojim VIB-om, glede na zbrana sredstva, na četrtem mestu z 8 % tržnim deležem, oziroma z 78,5 mio eurov knjigovodske vrednosti zbranih sredstev.

Hrvaški pokojninski sklad H1, ki ga je z lokalnimi partnerji lani ustanovila KD Group, se srečuje s težavami. Hrvaška agencija za nadzor pokojninskih skladov HAGENA, ki odloča o vsakem oglaševalskem koraku kateregakoli pokojninskega sklada, je namreč skladu H1 med drugim prepovedala tudi objavo uspehov najstarejšega slovenskega vzajemnega sklada KD - Galileo. Kot je znano, je Wall Street Journal Europe februarja letos v posebni tečajnici uvrstil Galilea na drugo mesto po donosnosti v svetovnem merilu.

Neenakopraven oglaševalski položaj, v primerjavi s konkurenčnimi bančnimi skladi, se je potrdil ob njihovi objavi rezultatov, oglaševanju valutne klavzule, odrekanju provizije iz naslova dobička in povezovanja bančnih in pokojninskih tržnih aktivnosti. HAGENA je upravljavce bančnih skladov, za oglaševanje, ki ga je sama izrecno prepovedala, samo blagohotno opomnila ter kršitelje »pomilostila«.

KD načrtuje, da bo v letošnjem letu pričela s povezovanjem naložb privatizacijskih skladov preko sklada rizičnega kapitala, ki je v ustanavljanju. Z njim naj bi omogočili hitrejšo konsolidacijo in povezovanje podjetij znotraj posamezne industrijske panoge.

V KD Group so, razen z očitno različnimi merili nadzornikov pokojninskih skladov na Hrvaškem, zadovoljni s svojimi lanskimi poslovnimi rezultati pri osvajanju tržnih deležev na nekdanjem jugoslovanskem trgu, zato upajo, da bodo uspešni tudi pri načrtovanih aktivnostih sklada rizičnega kapitala in pridobivanju tržnega deleža v procesu hrvaške pokojninske reforme.