O-STA

Loterija Slovenije bo Prirejala novo evropsko igro Eurojackpot

Ljubljana, 14. december 2011

Enaindvajset družb iz šestih evropskih držav, poleg Slovenije še Nemčija, Finska, Danska, Italija in Nizozemska, bo predvidoma marca 2012 pričelo prirejati Eurojackpot - novo evropsko klasično igro na srečo z garantiranim glavnim dobitkom v vrednosti 10 milijonov evrov.

Loterija Slovenije je bila maja 2011 povabljena k projektu Eurojackpot kot edina loterija iz regije JV Evrope, kar je pomembno priznanje kredibilnosti družbe doma in v tujini ter predstavlja potrditev dosedanjih razvojnih usmeritev družbe.

Tako je Loterija Slovenije s strani Ministrstva za finance konec novembra pridobila koncesijo za prirejanje te nove evropske klasične igre na srečo ter v svoje poslovanje uvedla najvišji sistem upravljanja varovanja informacij po standardih ISO:27001 in WLA-SCS; vse to je bil tudi predpogoj za sodelovanje Loterije v tej igri.

Za sodelovanje v igri Eurojackpot bo moral igralec izbrati pet števil od 1 do 50 ter dve števili od 1 do 8. Glavni dobitek Eurojackpot bo prejel, če bo pravilno napovedal vseh sedem številk.

Garantirani sklad za glavni dobitek bo znašal 10 milijonov evrov in bo lahko dosegel tudi do 90 milijonov evrov. Cena ene kombinacije bo 2 evra. Žrebanja bodo potekala v Helsinkih enkrat tedensko, in sicer ob petkih zvečer.

Po dogovoru sodelujočih družb bodo podrobnejše informacije o novi evropski igri Eurojackpot na voljo predvidoma marca 2012.

Loterija Slovenije, d. d.

Dodatne informacije:

mag. Mateja Slamnik Kos, Svetovalka uprave za odnose z javnostmi, 01 24 26 149, mateja.slamnik@loterija.si