O-STA

Svet zavoda apelira na mariborsko občino Na sedežu zavoda MARIBOR 2012

Svet zavoda apelira na mariborsko občino Na sedežu zavoda MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture je danes potekala 12. seja Sveta zavoda. Generalna direktorica dr. Suzana Žilič Fišer je prisotnim članom predstavila napredek Zavoda in izpostavila resnost finančnih težav, s katerim se trenutno sooča. Svet zavoda je sprejel sklep, da Mestna občina Maribor (MOM) nemudoma zagotovi pisno soglasje za neposredno posredovanje sredstev Ministrstva za kulturo na Zavod za leto 2012. MOM v tem trenutku zavodu dolguje 1.870.00. Svet prav tako pričakuje, da ob MOM nemudoma svoje obveznosti izpolnijo tudi ostala partnerska mesta, ki so vključena v projekt. Sicer pa so na seji obravnavali tudi spremembe programa, ki jih je predložil programski direktor. Maribor s partnerskimi mesti, Mursko Soboto, Novim mestom, Ptujem, Slovenj Gradcem in Velenjem, se nezadržno približuje največjemu kulturnemu projektu Slovenije, Evropski prestolnici kulture, ob tem pa se sooča z resnimi finančnimi težavami zaradi neporavnanih obveznosti s strani mariborske občine ter vseh partnerskih mest razen Ptuja, ki je svoje obveznosti že poravnal. Na današnji 12. seji Sveta zavoda je bila osrednja tema zagotovitev finančnih sredstev s strani vseh omenjenih akterjev, ki danih zahtev še niso izpolnili. MK je do danes za leto 2011 izpolnilo vse zahteve. Svojih obveznosti pa še niso poravnale občine Maribor, Slovenj Gradec, Novo mesto, Murska Sobota in Velenje. Svet zavoda je sprejel sklep, da pričakuje od njih takojšnje poravnanje obveznosti. Ob tem je Barbara Koželj Podlogar z MK, ki je hkrati tudi članica Sveta zavoda, predlagala, da MOM zagotovi pisno soglasje za neposredno posredovanje sredstev MK na Zavod za leto 2012. Ob tem je predsednik Sveta zavoda dr. Oto Luthar povedal: "Pomembno je da MOM nemudoma poravna dolg, ki ga ima do zavoda, in sam kot predsednik Sveta bom na ta poziv vezal tudi svoje sodelovanje v Svetu zavoda. Torej: če do 23.12. teh sredstev ne bo, sam ne bom mogel sodelovati pri delu Zavoda." Zavod je poslal v kabinet predsednika vlade tri uradne dopise s pozivom k poravnavi svojih obveznosti iz drugih resornih ministrstev in na nobenega niso prejeli odgovora. Namreč, vlada RS je januarja 2010 sprejela sklep, da bo projekt EPK financiran tudi iz drugih resorjev, a to se v letu 2011 ni zgodilo. Generalna direktorica Zavoda dr. Suzana Žilič Fišer: "Upamo, da bomo, kljub temu, da v zadnjih mesecih ni resnih sogovornikov s strani države, lahko v naslednjih dneh problem rešili z MOM in partnerskimi občinami, ki niso poravnale svojih obveznosti za delovanje Zavoda. Dobili smo zagotovila, da bodo letošnje obveznosti poravnane, zavedamo se, da se vsi bojujejo s finančnimi težavami, vendar nam to ni velika tolažba, če upoštevamo, da smo tik pred otvoritvijo projekta. Naj opozorim tudi na dejstvo, da tudi za leto 2012 še niso ne z MOM in MK urejene pogodbene zaveze, zato je v takšnih razmerah zelo težko doseči zastavljene cilje. Vsekakor so obljube premalo in pričakujem v tem mesecu poravnavo obveznosti za leto 2011, v nasprotnem primeru ne morem sprejeti odgovornosti za vodenje in izvedbo projekta. Vsekakor pa se bom skupaj s sodelavci in v imenu mnogih koproducentov in institucij neomajno borila do zadnjih možnosti za izpeljavo projekta." Programski direktor Mitja Čander pa je še dodal: "Vsak od nas prevzema svoj del odgovornosti, v Zavodu se trudimo, da bi stvari izpeljali na zares dober način in verjamemo, da imamo pred seboj še vedno zelo uspešno prestolnico kulture. Mislim, da je to prevelik projekt, da bi se z njim kakorkoli poigravali in verjamem, da bodo zdaj vsi v zadnjem trenutku zbrali odgovornost, ki je potrebna za tako

zgodbo, da bomo lahko stvari v nekem normalnem ritmu tudi začeli in jih v prihodnjem letu tudi v celoti izpeljali." Na seji so obravnavali tudi spremembe programa, za katere bo programski direktor pripravil ustrezne obrazložitve.

Odnosi z javnostmi/Public Relations -------------------------- MARIBOR 2012 Vetrinjska ulica 30 2000 Maribor Slovenija tel: 02