O-STA

Hiša arhitekture od danes skrbi za predstavitev sodobne arhitekture

Projekt Univerze v Mariboru, ki združuje sodobne dosežke arhitekture, načrtovanja prostora in oblikovanja - RAZ:UM zajema več kot trideset projektov

Drugi dan otvoritvenega vikenda je bil v znamenju projektov, ki jih s svojimi fakultetami v sklopu Evropske prestolnice kulture pripravlja Univerza v Mariboru. Pomemben del krovnega projekta RAZ:UM so arhitekturni projekti, med katerimi je zagotovo najpomembnejši Hiša arhitekture, ki bo vse leto 2012 predstavljala sodobne dosežke arhitekture, načrtovanja prostora in oblikovanja, hkrati pa bo spodbujala številne projekte preurejanja urbanih prostorov. Svoja vrata je Hiša arhitekture odprla danes.

V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), Društvom arhitektov Maribor in drugimi združenji arhitektov v državi in širši regiji bo Hiša arhitekture predstavljala sodobno arhitekturo. Najprej bodo razstavljeni vsi projekti, ki so bili prijavljeni na natečaj za oblikovanje Hiše arhitekture, ključne institucije, pod katero se bodo v letu 2012 združevale arhitekturne ideje in se kovali novi načrti za videz urbanih naselij.

Univerza v Mariboru se s svojimi matičnimi fakultetami vključuje v Evropsko prestolnico kultur z več kot tridesetimi projekti. Vsi potekajo pod okriljem projekta RAZ:UM (Research and Art Zone University of Maribor - Razvojno raziskovalno in umetniško središče Univerze v Mariboru), ki podpira razvoj raziskovanja in umetnosti v domeni Univerze v Mariboru. Programska jedra RAZ:UM predstavlja pet projektov, ki jih lahko imenujemo tudi vrhunci te programske entitete. Hiša znanosti je zasnovana kot trajni projekt, ki bo sodobne dosežke znanosti posredoval širši javnosti, tudi tistim, ki šele vstopajo v formalni izobraževalni sistem. Zanimiv in multidisciplinaren je projekt Ideje izven škatle oziroma Out of the box, kjer se bo univerzi sami omogočil pogled navzven, na vse discipline in njihovo povezovanje, hkrati pa bo projekt združil različna orodja, kot so multimedija, arhitektura in komunikacija.