O-STA

Pogovor z evropsko komisarko Androullo Vassiliou v Vetrinjskem dvoru

POGOVOR Z EVROPSKO KOMISARKO ANDROULLO VASSILIOU V VETRINJSKEM DVORU

Danes je bil v Vetrinjskem dvoru javni pogovor o predlogu novega programa EU za kulturni in ustvarjalni sektor 'Creative Europe' (Ustvarjalna Evropa), ki bo varoval in spodbujal kulturno in jezikovno raznolikost ter povečeval konkurenčnost sektorja, z evropsko komisarko za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androullo Vassiliou, razpravo pa je povezoval dr. Aleš Debeljak.

Cilj novega programa Ustvarjalna Evropa je več vlaganja v svoj kulturni in ustvarjalni sektor, saj ta pomembno prispeva k ekonomski rasti, zaposlovanju, inovacijam in socialni vključenosti. Predlog za nov sedemletni program je objavila Evropska komisija 23. novembra 2011, potrditi pa ga morajo države članice in Evropski parlament. O samem programu bodo predvidoma burno razpravljali v Svetu EU, v Evropskem parlamentu pa že ima veliko večjo mero odobravanja.

Komisarka Androulla Vassiliou je predstavila njegove smernice, predvsem program evropske kulturne politike po letu 2013, pri tem pa je izpostavila pomen in razvoj evropskega filma; problematiko financiranja projektov, ki nimajo finančnega zaledja in podala rešitev - navezavo z Evropsko investicijsko banko ter nudenje ugodnih kreditov brez garancije za perspektivne projekte.

Razprava v Gledališki dvorani Vetrinjskega dvora se je dotaknila tudi same evropske kulturne politike, komisarka pa je pri tem poudarila, da Evropska komisija vztraja pri osnovni evropski ideji, ki za EU pomeni kombinacijo enotnosti in raznolikosti. Izpostavila je ravno to dodano vrednost programov na področju kulture, ki umetnikom, kulturnikom iz različnih držav omogoča, da skozi svoje lokalne, nacionalne značilnosti iščejo tisto skupno - evropsko.


Komisarka je zaključila, da bo tudi v prihodnje evropska kulturna politika poudarjala iskanje novih občinstev in s tem večanje stopnje dostopnosti kulture in umetnosti tudi za deprivilegirane skupine v družbi. Dejanski cilj je namreč jasen - da bi bili vsi evropski kulturni dogodki v Evropi brez vstopnine.