O-STA

Društvo koloristov Slovenije je pod pokroviteljstvom Kemijskega inštituta Ljubljana v četrtek, 7.6. 2001 organiziralo seminar z naslovom Barva in premazi

To je prvi tovrstni seminar v Sloveniji, ki združuje tako proizvajalce premazov kot tudi uporabnike. To je potrdilo tudi sodelovanje 30. udeležencev, saj so bili prisotni predastavniki vse slovenske premazne industrije, kot npr.Helios, Jub, Belinka, Color; Chemcolor in drugi. Na ta način je tudi seminar združil slovensko premazno industrijo, čeprav samo za en dan. Ker so bili prisotni tudi predstavniki hrvaške industrije premazov, je s tem seminar dobil še širši pomen.

Že pri otvoritvi seminarja je predsednica Društva koloristov Slovenije, prof. Jelerjeva, z mariborske Univerze, poudarila pomen barve v človeškem življenju in vlogo društva, ki aktivno sodeluje pri raziskovanju, razvoju, standardizaciji, uporabi in izobraževanju s področja barve, koloristike in barvne metrike v Sloveniji. Društvo tudi pripravlja monografijo s tega področja, saj domače tovrstne literature, ki bi zajela vso raznovrstnost te problematike ni v Sloveniji.

Direktor Kemijskega inštituta dr. Peter Venturini je opisal vlogo inštituta na tem področju, saj je na eni strani človek in njegovo dojemanje barve, na drugi strani proizvajalci premazov in človek kot uporabnik barve, inštitut pa je ustanova, kjer potekajo raziskave na tem področju. Želja Kemijskega inštituta je aktivnejša vloga tudi v tem prostoru, saj industrija premazov v Sloveniji pomembno prispeva k skupnemu prihodku celotne industrije v Sloveniji (1% v letu 1999) oz. 0,35% v celotnem prihodku RS.)(vir: GZS)

Po izjavah udeležencev iz industrije in ostalih je bil seminar izjemno zanimiv saj je obravnaval celotno področje premazov, od osnovnih znanj, do praktičnih rešitev problemov pri izdelavi in uporabi. Glede na tako pozitivno oceno, so se organizatorji obvezali, da bo tak seminar tradicionalen, s tujimi in domačimi vabljenimi strokovnjaki.