O-STA

Skupščina delničarjev Telekoma Slovenije bo predvidoma 7. marca

Ljubljana, 26. januarja - Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na včerajšnji seji obravnaval posebno revizijsko poročilo, ki ga je na zahtevo 18. skupščine delničarjev pripravila revizijska hiša Deloitte. Poročilo obravnava sklenjene posle Skupine Telekom Slovenije v letih 2006 - 2011, katerih pregled so zahtevali delničarji. Poročilo bo v obravnavo posredovano skupščini delničarjev, ki bo predvidoma 7. marca letos. Nadzorni svet je v povezavi s tem sprejel tudi spremembo finančnega koledarja družbe za leto 2012.

Nadzorni svet je v nadaljevanju obravnaval še nekatere druge točke dnevnega reda iz svoje pristojnosti. Med drugim se je seznanil s poročilom o izmerjeni organizacijski klimi v Skupini Telekom Slovenije v letu 2011, sprejel pa je tudi letni načrt službe notranjega revidiranja za letos.

-###-