O-STA

Jutri spremenjene cene naftnih derivatov

Datum: 6. februar 2012

Cene naftnih derivatov se bodo jutri, 7 februarja 2012, spremenile skladno z vladno Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov.
Spremembe so naslednje:
• Motorni bencin NMB 95: cena se bo zvišala za 0,006 € na liter in bo 1,412 EUR/liter.
• Motorni bencin NMB 100: cena se bo zvišala za 0,005 € na liter in bo 1,428 EUR/liter
• Dieselsko gorivo PLO D-2: cena se bo znižala za 0,022 € na liter in bo 1,302 EUR/liter.
• Kurilno olje KOEL: cena se bo znižala za 0,021 € na liter in bo 0,990 EUR/liter.
• cena avtoplina na Petrolu ostaja nespremenjena in je 0,753 EUR/liter.

Lepo pozdravljeni,

Strateško-korporativno komuniciranje
Petrol d.d., Ljubljana

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .