O-STA

V GORENJU VIDIMO KLJUČ USPEHA V LETU 2001 V HITREM IN UČINKOVITEM ODZIVANJU NA SPREMENJENE RAZMERE

Gorenje je v preteklem letu ponovno doseglo dobre poslovne rezultate. Čisti prihodki od prodaje Skupine Gorenje so znašali 160,5 mrd SIT, kar je 22 % več kot v letu poprej in 8 % nad načrtovanimi. Gorenje, d.d. je tako doseglo 3,2 mrd čistega dobička, kar je 13 % več od načrtovanega.

Skupna značilnost trga gospodinjskih aparatov in pohištva v preteklem letu je bila velika konkurenca in pritisk na zniževanje cen ob hkratnem upadanju povpraševanja po potrošnih dobrinah, kot logični reakciji trgovcev in potrošnikov na vse boj zaskrbljujoče razmere zaradi upadanja gospodarskih rasti. Na evropskih trgih se je povečala tudi konkurenca proizvajalcev iz azijskih držav, nadaljujejo pa se koncentracija proizvajalcev gospodinjskih aparatov. Vse več sredstev je bilo namenjenih za promocijo in akcijske prodaje. Branža gospodinjskih aparatov je usmerjena v iskanje notranjih rezerv z namenom obvladovanja notranjih in zunanjih stroškov, vključno z zmanjševanjem števila zaposlenih, v iskanje novih tržnih pristopov in k osvajanju novih trgov, povečevala pa se bodo tudi vlaganja v ohranitev ali povečanje tržnih deležev na posameznih trgih. S podobnimi razmerami se bo Gorenje srečevalo tudi v letošnjem letu.

Gorenje se je spremenjenim okoliščinam hitro prilagajalo, kar je omogočala razvejana prodajna mreža v evropskih državah, pa tudi ugodne rasti na trgih Vzhodne in Jugo-vzhodne Evrope. K hitrejši vrednostni rasti je predvsem prispeval porast prodaje kuhalnih in hladilno zamrzovalnih aparatov, uspešno uvajanje novih sodobnih linij na trg, ugodna struktura prodanih proizvodov, uveljavljenost blagovne znamke. Gorenje je povečalo svoje tržne deleže, najuspešnejše pa je bilo na skandinavskih in na hrvaškem trgu ter na nekaterih trgih Vzhodne Evrope. Ključni trgi za Gorenje glede na obseg prodaje ostajajo Nemčija, Francija, Avstrija, države nekdanje Jugoslavije, Češka ter domači – slovenski – trg, izkoristili pa bomo vse tržne priložnosti.

Delež drugih dejavnosti v prodaji se je povečeval, k čemur je pomembno prispevalo področje pohištva, ki je bilo učinkovito vključeno v Skupino Gorenje. Pričakovana sinergija med gospodinjskimi aparati in programom kuhinjskega pohištva ter številnimi drugimi izdelki za dom (bojlerji, sanitarna keramika in pohištvo, radiatorji, televizorji, klimatske naprave) daje dobre rezultate. Blagovna znamka Gorenje je vse bolj prepoznavna na številnih trgih.

Gorenje je v preteklem letu namenilo veliko pozornost razvoju novih izdelkov, ki bodo uvedeni na trg v letošnjem letu, uspešno pa jih je letos predstavilo tudi na največjem svetovnem sejmu gospodinjskih aparatov HomeTech v Berlinu. Linija Alux, prenovljena linija Metalic, nova generacija vgradnih štedilnikov in pečic ter samostojnih hladilno-zamrzovalnih aparatov, tudi s tehnologijo no-frost, so izdelki, ki zadovoljujejo najbolj zahtevne kupce, ki upoštevajo sodoben dizajn in funkcionalnost pri rabi. Razvili smo omreženje gospodinjskih aparatov, kar omogoča njihovo upravljanje na daljavo ter aparate, ki imajo izpopolnjene funkcije (pralno sušilni stroj, več temperaturni hladilnik).

Naložbe v Skupini Gorenje so v preteklem letu dosegle 13,47 mrd SIT, od tega je bilo za naložbe v osnovno dejavnost namenjeno 10,9 mrd SIT. Dokončana je bila Tovarna hladilne tehnike in zgrajena nova Galvana, zgrajene so bile nekatere nove proizvodne linije. Posebej velja omeniti, da je bilo zaključeno prenavljanje in povečanje proizvodnih kapacitet v tovarni štedilnikov. Gorenje je kupilo tudi zemljišče v Šoštanju, ki omogoča razvoj dejavnosti, ki niso povezane z gospodinjskimi aparati, na novi lokaciji. Uspešno je bila začeta gradnja tovarne kuhinjskega pohištva in povečevanje skladiščno-distribucijskega centra v Sarajevu ter posodabljanje linij za proizvodnjo keramičnih ploščic v Gorenju Notranja oprema, kar bo zaključeno v prvi polovici tega leta. Uspešno je bila opravljena tudi pripojitev Gorenja Interieri h Gorenju Notranja oprema ter sprejete rešitve, ki bodo omogočale, da se celotni pohištveni program, ki deluje še na lokaciji v Višnovi na Češkem in v Freistatu v Avstriji, razvija kot trdno povezano področje v Skupini Gorenje. Orodjarstvo in strojegradnja, ki sta bila močno vezana na investicijske aktivnosti v Gorenju, vse boj uspešno vstopata na druga področja, kot je avtomobilska industija in potrebe drugih proizvajalcev gospodinjskih aparatov. Storitvene dejavnosti, zlasti trgovina in inženiring, pa se pojavljajo kot vse bolj pomemben ponudnik večjih energetskih in okoljevarstvenih projektov ter uvedbi standardne programske opreme SAP za podporo poslovnim procesom.

Na področju varovanja okolja je Gorenje je v letu 2001 v primerjavi z letom 2000 pri proizvodnji gospodinjskih aparatov doseglo zmanjšanje količin nevarnih odpadkov za 17 % na izdelek, zmanjšanje količin deponiranih odpadkov za 26 % na izdelek, razbremenitev čistilne naprave (manjši pretok) za 60 %, zmanjšanje porabe vode za 30 % na izdelek in zmanjšanje porabe zemeljskega plina za 6 % na izdelek. Prizadevanja Gorenja na področju varstva okolja so bila potrjena tudi z nagrado za Okolju prijazno podjetje.

Uspešnost poslovanja se v lanskem letu se ni v celoti odrazila na ceni delnice Gorenja na trgu, z rastjo cene delnic v letošnjem letu pa smo lahko zadovoljni. Prizadevanja vodstva Gorenja bodo tudi v letošnjem letu usmerjena v učinkovito prodajo, zmanjševanje stroškov, prenovo poslovnih procesov in vlaganja, ki bodo zagotavljala našo uspešnost v različnosti.