O-STA

I.šola tudi za mednarodne študente na primorski univerzi

Koper, 21. marca 2012 - Fakulteta za management (FM) in Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP) neprestano iščeta poti, kako ustvariti kakovostnejši dvosmerni prenos znanja iz akademskega sveta v gospodarstvo, hkrati pa želita usposobiti študente za ustvarjalno reševanje poslovnih izzivov podjetij. Eden od projektov, ki uresničuje takšen prenos znanja, je tudi inovacijska šola - i.šola. Izobraževalni projekt, s katerim sta FM in UIP lani orala ledino, je letos zastavljen tako, da so vanj vključeni tudi mednarodni študenti na primorski univerzi.

Temelj inovacijske šole je filozofija ustvarjalnega mišljenja po vzoru standfordske univerze iz Združenih držav Amerike. Letošnja izvedba je namenjena tudi mednarodnim študentom na primorski univerzi in zato poteka v angleščini. Glavni cilj i.šole je naučiti se dizajnerskega načina razmišljanja (angl. design thinking), ki ponuja drugačen pogled na razvoj idej in proizvodov in pomeni odmik od klasičnega ekonomskega reševanja problemov, slednje tudi v sodelovanju s podjetji.

I.šola se izvaja pod okriljem projekta Interino, operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013,, v sklopu predmeta Podjetniški projekt dodiplomskega študijskega programa Management Fakultete za management pod vodstvom izr. prof. dr. Mitje Ruzzierja, pri izvedbi pa sodelujejo tudi predavatelji Tina Bratkovič Kregar, Tine Nagy, mag. Blanka Tacer, priznani primorski inovator Boris Pfeifer ter sodelavci UIP. V letošnji i.šoli ustvarjalno razmišlja 20 mednarodnih študentov iz osmih evropskih držav, ki so v Koper prišli na študentsko izmenjavo v okviru evropskega programa mobilnosti Erasmus. Predavanja za udeležence i.šole potekajo na FM, praktični del predmeta pa v inovativnem podjetniškem okolju UIP, in sicer v sodelovanju s predstavniki lokalnih podjetij Tomos in D.I.F.F.

Program i.šole stremi k usposabljanju študentov za ustvarjalno reševanje poslovnih izzivov podjetij. Glavni namen i.šole je izdelava izdelka, modela, procesa ali storitve, ki rešuje konkreten problem podjetja. Poteka v projektni skupini, ki jo vodita mentor iz sodelujočega podjetja in projektni mentor. Študenti se seznanijo z razvojnimi projekti podjetij in konkretnimi poslovnimi izzivi. Skozi interdisciplinarni proces reševanja problemov se lotevajo izzivov, ki so jim jih ponudila podjetja, "od ideje do inovacije". V okviru i.šole študenti spoznajo celoten potek razvojnega procesa od iskanja idej, zaznavanja tržnih priložnosti, izdelave tržnih analiz do trženja in finančnega načrta. S samostojnim delom študenti pridobivajo dragocene izkušnje in dodatna znanja ter se soočijo z okoljem v podjetju. Tako lahko izkoristijo dane priložnosti za dokazovanje svojega znanja v praksi.

Projektno delo študentov letošnje i.šole temelji na dveh poslovnih projektih, ki sta jih kot izziv ponudili podjetji Tomos in D.I.F.F. Projekta temeljita na oblikovanju učinkovitega poslovnega modela pri prodaji lastne blagovne znamke in izdelkov. Študenti so obe podjetji tudi obiskali in spoznali njihove produkte.

I.šola se bo končala v sredo, 4. aprila 2012, ob 15. uri v prostorih Hiše Refoška Vinakoper. Udeleženci i.šole bodo predstavili rezultate svojega raziskovanja in praktična izhodišča danih izzivov.

Fakulteta za management in UIP bosta tudi v prihodnje izvajala program i.šole na Univerzi na Primorskem ter s tem utrjevala interdisciplinarno povezovanje, omogočala inovativno in ustvarjalno okolja za reševanje poslovnih izzivov in spodbujala aktiven proces dvosmernega prenosa znanja. Verjamemo, da tak način dela zagotavlja učinkovit učni proces in kakovostnejše kadre, predvsem pa hitrejši in donosnejši razvoj različnih vej gospodarstva.

Fotografije:

· Študenti: http://bit.ly/GCgkQc, http://bit.ly/GHdNRN

· Obisk podjetja Tomos: http://bit.ly/GFvBvl, http://bit.ly/GGlIvY, http://bit.ly/GE5weP

· Dr. Mitja Ruzzier http://bit.ly/GEgzeG in Matjaž Primc http://bit.ly/GIUjeJ

Za dodatne informacije:

Univerza na Primorskem

Fakulteta za management

Cankarjeva 5, 6000 Koper

Dejan Šraml

dejan.sraml@fm-kp.si

Tel. 05 610 20 16

Univerzitetni inkubator Primorske - UIP d.o.o.

Ferrarska 8, 6000 Koper

www.uip.si, info@uip.si

Petra Dežjot

petra.dezjot@uip.si

Tel. 05 611 79 52