O-STA

PVH Corp. s skupino nevladnih organizacij in bangladeških sindikatov sklenil zgodovinski sporazum o požarni in gradbeni varnostiPVH je pobudnik med podjetji, ko gre za zavezo tovrstnemu programu brez primere

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- Podjetje PVH Corp. je sporočilo, da je s skupino nevladnih organizacij, ki vključuje pobude Kampanja za čista oblačila, Konzorcij za delavske pravice, Mednarodni forum za delavske pravice in Solidarnostna mreža Maquila, pa tudi s skupino osmih mednarodnih in bangladeških sindikatov, podpisalo memorandum o požarni in stavbni varnosti v bangladeških izdelovalnicah oblačil.

Sporazum bangladeški vladi, bangladeški industriji oblačil, lastnikom blagovnih znamk, prodajalcem in delavcem nalaga odgovornost za sodelovanje pri ustvarjanju varnega in vzdržnega delovnega okolja v okviru bangladeške industrije oblačil. Vzpostavlja dveletni program, ki ga bo upravljala delovna skupina, sestavljena iz različnih deležnikov, in katere namen bo: uvedba programa usposabljanja znotraj tovarn; spodbujanje ustanovitve tovarniških odborov za zdravje in varnost; pregled obstoječih pravil za stavbe in njihovega izvajanja; vzpostavitev mehanizmov za pritožbe delavcev v zvezi z zdravstvenimi in varnostnimi tveganji; ter svetovanje glavnemu inšpektorju.

Glavni inšpektor bo pripravil in izvajal program za inšpekcije požarne varnosti, ki bo osnovan na mednarodno uveljavljenih standardih za varnost pri delu. Glavni inšpektor bo prav tako upravljal in nadziral številne druge elemente programa.

Program, ki ga bodo financirala udeležena podjetja, bo stopil v veljavo, ko k sporazumu pristopijo vsaj še trije širše poznani mednarodni lastniki blagovnih znamk ali prodajalci. PVH je pripravljen program podpreti z do enim milijonom dolarjev.

PVH in preostali sodelujoči lastniki blagovnih znamk in prodajalci bodo zagotovili seznam delavnic oblačil v Bangladešu, ki jih uporabljajo, ter tako uveljavili različne vidike programa in prav tako primorali te proizvodnje enote, da imenujejo odbore za zdravje in varnost ter tako zmanjšali pojavnost bolezni in poškodb. Če delavnice po pobudi podjetij ne bodo uspešno naslovile visokega varnostnega tveganja ali izvajale drugih določb programa, bodo podjetja kot zadnji izhod preselila proizvodnjo v usposobljene in varne delavnice v Bangladešu. Sprejeti bodo tudi ukrepi za zaščito delavcev, ki bi jih selitev utegnila prizadeti.

PVH se zavezal, da bo v dobri veri sam delal za uveljavljanje namer, zapisanih v pogodbi, v kolikor se ostali lastniki blagovnih znamk in prodajalci ne pridružijo sporazumu.

Emanuel Chirico, predsednik uprave PVH, je povedal: "Želimo pohvaliti skupine Kampanja za čista oblačila, Konzorcij za delavske pravice, Mednarodni forum za delavske pravice in Solidarnostna mreža Maquila ter mednarodne in bangladeške sindikate za njihovo predanosti in znanje, s katerim so pomagali k nastanku tega pomembnega sporazuma." "Upam, da bo sporazum naletel tudi na podporo s strani Bangladeške zveze proizvajalcev in izvoznikov, njenih članov ter bangladeške vlade in bodo tako uveljavljena njegova določila, kar se bo pokazalo v varnejših tovarnah in postavilo nove standarde, ko gre za normative požarne in gradbene varnosti ter praks po vsem Bangladešu.

PHV Corp., eden največjih svetovnih izdelovalcev oblačil, je lastnik in prodajalec ikoničnih znamk Calvin Klein in Tommy Hilfiger širom po svetu. Je največje svetovno podjetje na področju srajc in dodatkov za srajce in trži vrsto izdelkov njemu pripadajočih znamk, kot so Van Heusen, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, IZOD, ARROW, Bass and G.H. Bass & Co., ter njegovih licenčnih znamk, vključno z znamkami Geoffrey Beene, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction, MICHAEL Michael Kors, Sean John, Chaps, Donald J. Trump Signature Collection, JOE Joseph Abboud, DKNY, Ike Behar in John Varvatos.

IZJAVA "VARNI PRISTAN" V SKLADU Z ZAKONOM O PRAVNIH POSTOPKIH ZA DELNICE V ZASEBNI LASTI IZ LETA 1995

Izjave o prihodnosti, vsebovane v tem obvestilu, vključno v polni meri tiste, ki zadevajo načrte podjetja, cilje, pričakovanja in namene, so predmet določil zakona o pravnih postopkih za delnice v zasebni lasti iz leta 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Vlagatelji naj bodo opozorjeni, da so takšne izjave o prihodnosti po svoji naravi podvržene tveganjem, negotovostim, mnogih izmed katerih ni moč natančno predvideti ali sploh pričakovati. Med drugim to v polni meri velja za naslednje: načrte podjetja, strategije, cilje, pričakovanja in nameni so v vsakem trenutku predmet sprememb v domeni podjetja; sklenjeni memorandum se ne uveljavi, če se druga podjetja ne podredijo njegovim pogojem, ali pa se pogoji lahko spremenijo pred ali po njihovi uveljavitvi; druga tveganja in negotovosti, ki so navedena na več mestih v poročilih Komisiji za trg vrednostnih papirjev (SEC).

Podjetje ne sprejema nikakršne zaveze, da bi po objavi tega sporočila posodobilo trditve, ki se nanašajo na prihodnost, vključno v polni meri, ko gre za ocene prihodkov, bodisi v sled pridobitve novih informacij, prihodnjih dogodkov ali v drugih primerih.

Kontakti

Za vlagatelje:
Dana Perlman, 212-381-3502
finančnica, podpredsednica - pristojna za poslovni razvoj in odnose z vlagatelji
ali
Za medije:
HL Group
Chris Giglio
646-460-8901
izvršni podpredsednik
cgiglio@hlgrp.com

Vir: PVH Corp.

To sporočilo si lahko ogledate tudi na spletu:

http://www.businesswire.com/news/home/20120321005605/en