O-STA

Skupne pripombe operaterjev Amis, d. o. o., T-2, d. o. o., in Telekom Slovenije, d. d., na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Skupina operaterjev, ki ima v Sloveniji skupaj skoraj 70-odstotni tržni delež fiksnih širokopasovnih priključkov in ki z napredno IP televizijo oskrbuje več kot 350.000 slovenskih domov, se je skupno odzvala na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

Operaterji, sicer naravni konkurenti, so se za skupni odziv odločili, ker Zakon o avtorski in sorodnih pravicah pravno ureja tudi področje, ki ključno vpliva na njihove poslovne modele na trgu elektronskih komunikacij oziroma na njihovo ponudbo storitev širokopasovnih omrežij, med njimi tudi napredne IPTV (televizija preko internetnega protokola) in storitve VoD (video na zahtevo).

Prav napredne storitve in enostavne ter prijazne uporabniške funkcije, ki jih operaterji ponujajo svojim končnim uporabnikom, so ključne, da uporabniki vsebine, ki so sicer v veliki meri na voljo tudi na spletu pri različnih piratskih ponudnikih brezplačno, uživajo na zakonit način. Zato je nujno potrebno in v interesu vseh deležnikov: avtorjev in v njihovem imenu kolektivnih organizacij, imetnikov pravic, operaterjev in tudi končnih uporabnikov, da zakonodajalec zagotovi pravno podlago za učinkovite sisteme za razčiščevanje pravic, ki bi operaterjem omogočali enostavno in učinkovito razčiščevanje pravic, avtorjem in imetnikom pravic pa monetizacijo njihovih pravic na vsebinah tudi v digitalnem okolju.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZASP prinaša ključne novosti na področju kolektivnega uveljavljanja pravic, ki je lahko učinkovit sistem za lažje in enostavnejše ter množično razčiščevanje pravic. Glavni namen predloga je gotovo izboljšanje nadzora nad kolektivnimi organizacijami s ciljem povečanja njihove učinkovitosti, kljub temu pa je potrebno opozoriti, da predlog poleg dobrih rešitev vsebuje tudi več problematičnih določb, ki obetajo več težav, dodatnih stroškov in potencialnih problemov in manj dobrih rezultatov pri urejanju in razčiščevanju pravic na trgu. Pomembno je poudariti tudi to, da so nekatere rešitve aktualnega zakona, ki jih predlog ne spreminja niti se z njimi ne ukvarja, arhaične in bi jih bilo treba pretehtati v luči tehnološkega napredka.

Vsak operater je podal tudi samostojen odziv na predlog, v skupnem odzivu pa so se operaterji opredelili zgolj do dveh problematičnih rešitev:

- operaterji so podali predlog, da naj se pred spreminjanjem določb o obveznem kolektivnem upravljanja, preuči, ali lahko prav takšne pravne rešitve predstavljajo pravno podlago za razčiščevanje pravic v nekaterih naprednih poslovnih modelih oziroma, podredno, ali možnosti razčiščevanja pravic v okvirih razširjenega kolektivnega upravljanja po vzoru skandinavskih držav predstavljajo pravo rešitev;

- operaterji so tudi poudarili, da enostranska liberalizacija zgolj na strani kolektivnih organizacij avtorjev brez možnosti izbire in brez koristi za uporabnike nima pravega smisla, saj je namenjena zgolj začasnemu discipliniranju trenutno problematičnih kolektivnih organizacij na trgu, kar bi lahko dosegli na drugačne, boljše načine. Zakonodajalec bi moral poiskati rešitve, ki bi uporabnikom avtorskih del ponujale enostavne načine razčiščevanja pravic na enem mestu.

Predlog sprememb ZASP premalo upošteva nove oblike in nove načine ustvarjanja in uporabe avtorskih del v okolju digitalnih tehnologij in globalnih komunikacijskih omrežij, ki so nujno potrebne, ampak želi predvsem odpraviti napake kolektivnega upravljanja, ki so se očitno dogajale v preteklosti. To je gotovo pomembno, še bolj nujno pa je, da bi zakonodajalec pričel urejati arhaične rešitve veljavnega zakona in pripravil pravno podlago za napredne poslovne modele, ki se razvijajo v okolju digitalnih tehnologij in globalnih komunikacijskih omrežji. Spremembe zakona so zelo potrebne, vendar bi bilo potrebno uzakoniti premišljene zakonodajne rešitve, da bi lahko učinkovito delovale tudi v praksi.