O-STA

Avtenta uspešno podaljšala akreditacijo storitve siHramba.eu

Ljubljana, 28. marca - Hčerinska družba Telekoma Slovenije Avtenta, napredne poslovne rešitve, d. o. o., je uspešno opravila tretjo reakreditacijo storitve siHramba.eu. Tako se je že četrtič potrdilo, da storitev izpolnjuje vsa določila aktualne arhivske zakonodaje. Reakreditacija je bila izdana na podlagi revizorskega pregleda, ki ga je opravil pooblaščeni revizor Arhiva Republike Slovenije, kar kaže na ustreznost postopkov, ki jih Avtenta izvaja v okviru storitve za dolgoročno hrambo elektronskega gradiva.

Akreditacija storitve siHramba.eu je formalno potrdilo, ki dokazuje, da Avtenta vse postopke v okviru storitve dolgoročne hrambe dokumentarnega gradiva v elektronski obliki izvaja v skladu s predhodno potrjenimi notranjimi pravili. V okviru reakreditacije je bil že četrtič opravljen temeljit revizorski pregled opravljanja storitve, ki je zajel vse sestavne dele storitve od izvajanja vseh povezanih procesov v podjetju do strojne, programske opreme in sistemskih prostorov.

Z opravljeno ponovno akreditacijo družba Avtenta izpolnjuje z arhivsko zakonodajo (ZVDAGA - Zakon o varnosti dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih) zahtevani pogoj za nudenje storitve dolgoročne hrambe dokumentarnega gradiva v elektronski obliki celotni javni upravi. V gospodarstvu pa je akreditacija primer dobre prakse in vedno bolj postaja standard na tem področju.