O-STA

Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije

Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza društev General Maister, Zveza slovenskih častnikov in Zveza društev MORiS Kočevska Reka

so dne 29. 3. 2012 na skupni seji obravnavale ukrepe za uravnoteženje javnih financ in sprejele stališče, da so predlagani ukrepi, ki posegajo v pravice vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, nesprejemljivi.

Od resornega Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pričakujemo dodatna pojasnila v zvezi s predlaganimi varčevalnimi ukrepi. Še posebej želimo poudariti, da varčevanje pri nepravih skupinah ni prava pot za reševanje krize. Veliko ljudi, ki so se borili za samostojno Slovenijo, je že sedaj v težkem socialnem položaju in je dodatno zdravstveno zavarovanje edina materialna pravica, ki izhaja iz statusa veterana.

Poleg tega se je na seji obravnavalo dejstvo o izključitvi predstavnika ZVVS brez kakršnega koli pojasnila iz koordinacijskega odbora za državne proslave. Takšni enostranski odločitvi Vlade ostro nasprotujemo in upravičeno pričakujemo, da bo v ta odbor imenovan skupni predstavnik reprezentativnih veteranskih organizacij.

Lep pozdrav!

Miha Molan

Predsedujoči KoDVOS

KOORDINACIJA DOMOLJUBNIH IN VETERANSKIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE