O-STA

SJ MSS - Mladinski svet Slovenije na sestanku pri ministru Turku

Minister Turk za sodelovanje z mladimi

Danes, 2. aprila 2012 se je ob 14. uri minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, dr. Žiga Turk sestal z vodstvom Mladinskega sveta Slovenije (MSS), krovne organizacije nacionalnih mladinskih organizacij. Pobudo za sestanek smo na novega ministra naslovili z željo predstaviti mu okvire našega delovanja. Še pomembneje pa smo želeli opozoriti na najbolj pereča mladinska področja in področja povezana z mladinskimi organizacijami, kjer sami prepoznavamo priložnost za sodelovanje.

Na sestanku smo izpostavili naša prizadevanja na področju mladinskih politik izobraževanja, zaposlovanja, stanovanj, mladinskega organiziranja, participacije, informiranja, mobilnosti in zdravja. Pri našem delu in zagovorništvu na omenjenih področjih so nam v veliko pomoč sprejeti programski dokumenti MSS, ki predstavljajo usklajeno mnenje organizacij članic MSS. Minister Turk je pozdravil naš način delovanja in ponudil sodelovanje z mladimi na teh področjih.

V luči vladne reorganizacije nas še posebej skrbi za prihodnost mladinskega sektorja, ki je tesno povezana z zavedanjem države o pomembnosti mladinskih organizacij in organizacij za mlade. Gre za sektor, ki v mnogih pogledih dopolnjuje prizadevanja države, skupni cilj pa ostaja ustvariti pogoje za dosego avtonomije pri vsakemu mlademu posamezniku.

V prejšnjem mandatu so se zgodile pomembne prelomnice za mlade in mladinski sektor - sprejet je bil Zakon o javnem interesu o mladinskem sektorju, mladinske teme pa so svojo pot do odločevalcev našle tudi preko Sveta Vlade RS za mladino, ki je bdel nad tem, da so se pripravljalci politik in zakonodaje vsakič vprašali, kako bodo rezultati njihovega dela vplivali na mlade generacije.

Prav tako računamo na podporo MIZKŠ pri naših prizadevanjih za samostojen evropski program s področja mladine, ki smo ga do sedaj poznali pod imenom Mladi v akciji. Evropska komisija pa je objavila nov predlog programa imenovanega Erasmus for all, ki združuje programe s področja izobraževanja, usposabljanja, športa in mladine, kjer je področje mladine opredeljeno v samostojnem poglavju.

Kljub temu, da smo ministru predstavili široko področje delovanja MSS, smo še podrobneje spregovorili o področjih, ki jih pokriva njegovo ministrstvo. Tako smo najprej izpostavili pomembnost doseganja sinergij na celotni vertikali izobraževalnega sistema pri nas, s povezavo formalnega izobraževanja z neformalnim. V teh časih, ko je stopnja šolajočih se rekordna, brezposelnih mladih pa je vse več, smo ministru predstavili ukrepe, s katerimi bi mladim olajšali prehod iz izobraževalnega sistema na trg delovne sile - povezovanje izobraževalnih ustanov s podjetji in organizacijami ter vzpostavitev sistema vseživljenjske karierne orientacije.

V Sloveniji se nam v relativno kratkem času obeta sprejem Nacionalnega programa za mladino, v katerega na MSS polagamo vse svoje upe. Šlo naj bi za strateški dokument, ki bi odgovarjal na vse izzive, ki jih so pred našo družbo postavili ne preveč blesteči rezultati nacionalne raziskave Mladina 2010. Zato smo z ministrom Turkom izmenjali svoje poglede na trajnostni razvoj družbe in izrazili našo zaskrbljenost s področja zdravja mladih in okolja, ki nas obdaja.

Za več informacij lahko pišete na pr@mss.si ali pokličete na 041 362 482 (Sara).