O-STA

S premostitvenim posojilom NLB do nepremičnine že pred zaključkom varčevanja

Nova Ljubljanska banka nudi svojim varčevalcem v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (NSVS) t. i. premostitveno posojilo

Obrestna mera premostitvenega posojila bo za varčevalce z zaključenim triletnim varčevanjem za eno odstotno točko nižja od obrestne mere v redni bančni ponudbi, ob pridobitvi posojila iz NSVS pa bo možno posojilo poplačati brez stroškov predčasnega poplačila. Tudi za varčevalce v NSVS, ki še niso zaključili triletnega varčevanja, je NLB pripravila možnost pridobitve premostitvenega posojila z nekaterimi dodatnimi ugodnostmi.

Višina posojila je odvisna od privarčevanih sredstev, mesečnih prejemkov in izdatkov, načina zavarovanja posojila, dobe in metode odplačevanja posojila. Pri petletnem varčevanju znaša višina posojila najmanj 2,1-kratno vsoto privarčevanih sredstev skupaj z obrestmi in premijo, pri 10-letnem varčevanju pa najmanj 2,2-kratno vsoto privarčevanih sredstev, prav tako skupaj z obrestmi in premijami.

Za omenjeno posojilo se je NLB odločila zaradi povpraševanja varčevalcev, ki želijo posojilo pridobiti predčasno, pred iztekom varčevanja v NSVS in pričakovanim povečanjem povpraševanja po nepremičninah. V NLB strankam svetujejo, da se oglasijo v enotah banke, kjer jim bodo bančni komercialisti na voljo za več informacij.