O-STA

Rezultati 48.avkcije enomesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 48. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC


ki je bila v sredo, 03.04.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.


Razpisana emisija 48. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM048030502 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 595 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 501 lot naročil v skupni vrednosti 5.010.000.000 SIT po enotni ceni 99,384. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 7,69%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,479 in 99,360 (obrestna mera od 6,50% do 8,00% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 48. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 03.05.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 10.04.2002. Razpisana emisija 49. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM049090502 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 11.04.2002.