O-STA

Izjava za medije

Svet ZB kot najvišje posvetovalno telo predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na seji 18. aprila 2012 sprejel naslednjo

SOLIDARNOSTNO IZJAVO

Svet ZB podpira stavkovna in druga prizadevanja sindikatov za ohranitev socialne države in proti krčenju socialnih pravic. Prav tako je Svet solidaren z uporom proti pretiranemu varčevanju na področju šolstva, znanosti, kulture, zdravstva, športa in drugih družbenih dejavnosti, ki so bistveni sestavni del družbenega standarda in pomemben dejavnik gospodarskega in socialnega razvoja države. Čeprav je finančna konsolidacija potrebna, mora upoštevati tako ukrepe za povečanje prihodkov kot za smotrno racionalizacijo izdatkov, vendar vse po usklajenem dogovoru v socialnem dialogu in ne na škodo socialno najbolj ogroženih skupin prebivalstva.

Umetno ustvarjanje nasprotja med gospodarstvom in družbenimi dejavnostmi je škodljivo, saj eni brez drugega ne morejo obstajati in napredovati. Zelo škodljivo pa je tudi sejanje strahu in brezizhodnosti, ker zato, kljub krizi, ni realne podlage.

SVET ZB SLOVENIJE