O-STA

Sporočilo Statističnega urada ob svetovnem dnevu knjige

Spoštovani,

ob svetovnem dnevu knjige, ki bo v ponedeljek 23. aprila, smo na spletni strani Statističnega urada objavili izbrane podatke o izdajanju knjig, izposoji v knjižnicah, zneskih za nakup knjig ipd.:


http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4641


Povzetek novice:
V letu 2010 je bilo v Sloveniji izdanih 5.621 naslovov knjig in brošur ali za 8,4 % manj kot v letu 2009. Vsak prebivalec Slovenije si je v letu 2010 izposodil v splošnih knjižnicah v povprečju 12 enot knjižničnega gradiva. V letu 2009 je član gospodinjstva za nakup knjig porabil povprečno 17 evrov.