O-STA

Destinacija Dežela Celjska pridobiva ruski trg

Zavod Celeia Celje je kot izvajalec projekta RDO DEŽELA CELJSKA v prejšnjem tednu izvedel dve pomembni promocijski aktivnosti za spodbujanje turistične ponudbe Dežele Celjske predvsem na ruskih trgih in trgih bivše Sovjetske zveze.

Celje, 20. april 2012 - Zavod Celeia Celje je kot izvajalec projekta RDO DEŽELA CELJSKA v prejšnjem tednu izvedel dve pomembni promocijski aktivnosti za spodbujanje turistične ponudbe Dežele Celjske predvsem na ruskih trgih in trgih bivše Sovjetske zveze. Odločitev za predstavitev turistične ponudbe Dežele Celjske na ruskem trgu in njene predstavitve ruskim strokovnjakom je pogojena z dejstvom, da delež ruskih gostov kot tudi rusko govorečih gostov v destinaciji Dežela Celjska, predvsem v zdraviliščih vključenih v destinacijo, v zadnjih letih močno narašča. Tako je Zavod Celeia Celje organiziral v času od 8. do 15. 4. 2012 sedem dnevno študijsko turo za skupino Sloway, skupino strokovnjakov za medicinski wellness iz Rusije. V času od 11. do 14. aprila 2012 pa se je Dežela Celjska predstavila na 11. AITF v Bakuju (Azerbaijan).

Udeležba na sejmu 11. AITF, Baku, Azerbaijan, 11. 4. do 14. 4. 2012

Sejma v Bakuju se je udeležila sedem članska delegacija Dežele Celjske: Andreja Vačovnik, Prodajni referent in Miha Kundih (Thermana Laško), Barbara Soršak, Direktorica trženja (Terme Zreče), Drago Rovišnjak, Vodja marketinga (Hotel Sava Rogaška d.o.o.), Mag. Evelin Krajnc, Vodja prodaje in trženja (Rimske terme), Alenka Gobec, Marketing (Terme Olimia) in Urša Dorn, Svetovalka za turizem (Zavod Celeia Celje) (vir tudi na: http://www.aitf.az/2012/?p=news__read&t=top&q=57&l=en). Razstavni prostor je obiskal tudi predsednik republike Azerbaijan, H.E. Ilham Aliyev, ki je v dar prejel DVD o Sloveniji (vir tudi na: http://www.aitf.az/2012/?p=news__read&t=top&q=56&l=en )

11. AITF je v treh dneh sejma (12. 4. do 14. 4. 2012) na lokaciji Baku Expo Centra privabil ogromno število predvsem poslovno zainteresirane javnosti. Razstavni prostor Dežele Celjske je tako prvi dan obiskalo več kot 50 tour operaterjev, ki so se zanimali predvsem za ponudbo na temo " zdravje in wellness". Naslednja dva dni so strukturo obiskovalcev sestavljali predvsem individualni gostje, ki so pokazali veliko zanimanje za Slovenijo in ponudbo destinacije Dežela Celjska. Glede na to, da se je destinacija Dežela Celjska na sejmu predstavljala prvič, je bila delegacija z obiskom zelo zadovoljna, prav tako so bili predstavniki navdušeni nad poznavanjem Slovenije kot turistične destinacije, kar je olajšalo prodajo konkretne turistične ponudbe. Velik interes za turistično destinacijo Dežela Celjska so izkazali domači, Azerbaijainski Tour operaterji in tako bo, predvidoma še letos, zanje organizirana študijska tura s poudarkom na spoznavanju zdraviliške ponudbe destinacije Dežele Celjske kot tudi njene dopolnilne ponudbe v okolici zdravilišč.

Študijska tura za skupino SLOWAY (strokovnjaki za medicinski welness iz Rusije) od 8. do 14. 4. 2012

Sedem dnevna študijska tura za skupino Sloway iz Rusije je potekala od 8. 4. do 15. 4. 2012. Deželo Celjsko je obiskalo trinajst strokovnih sodelavcev za medicinski wellness iz Rusije, ki so vsak dan bivali v drugem termalnem kompleksu in sicer: Thermani Laško, Rimskih termah, Termah Dobrna, Termah Zreče, Termah Olimia in v Grand hotelu Sava Rogaška. V zdraviliščih so jim pripravili strokovne predstavitve svoje medicinske ponudbe ter jim predstavili delovne prostore, tako specializirane ambulante kot tudi prostore namenjene razvajanju in sprostitvi. V prostem času so udeleženci študijske ture preizkusili tudi masaže, savne, bazene, ob večerih pa so jih v restavracijah pogostili z vrhunsko kulinariko, ki je temeljila na avtohtoni, domači slovenski hrani in vinih. V okviru dnevnih programov so udeleženci študijske ture spoznavali okolico zdravilišč ter tako hkrati odkrivali edinstveno dopolnilno ponudbo zdraviliškim gostom. Nad ponudbo kulturnega turizma in narave (Aškerčeva domačija, Stari grad Celje in mesto Celje, Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Muzej motociklov Vransko, Žička kartuzija, rekreacijsko središče Rogla, Ipavčeva hiša v Šentjurju, Olimje in Dvorec Strmol ter Muzej na prostem Rogatec) kot tudi kulinarike , ki je vključevala kosila in degustacije na različnih lokacijah: Turistična kmetija Podpečan, zeliščni izdelki v Žički kartuziji in šampanjec kleti Otokar, vrhunska kulinarika in izbrana vina restavracije Zlati grič, dobrote domačije Jelenov greben in "črne kuhinje" na Dvorcu Strmol, so bili navdušeni in očarani.

V okviru študijske ture so tako v okvirih posameznih zdravilišč vključenih v destinacijo Dežela Celjska ustvarili dobre predpogoje za nadaljnje poslovno sodelovanje pri nudenju paketov za potencialne nove goste iz Rusije. Udeleženci študijske ture so tako odšli domov z dobrimi vtisi in z obljubo, da se v destinacijo Dežela Celjska vsekakor vrnejo z ruskimi gosti.

V priponi prilagamo tudi fotomaterial

Na fotografiji predstavniki destinacije Dežela Celjska na stojnici v Bakuju (iz arhiva Zavoda Celeia Celje)

Več informacij: Urša Dorn, Svetovalka za turizem, ursa.dorn@celje.si, tel.: 00386 41 608 655.