O-STA

Petrol z dobrimi rezultati tudi v letošnjem letu

Ljubljana, 25. april - Skupina Petrol tudi v letošnjem letu nadaljuje z uspešnim poslovanjem, saj je prvo trimesečje zaključila z dobrimi poslovnimi rezultati, kljub temu, da so gospodarske razmere pri nas in v Evropski uniji še vedno zaostrene in da cene naftnih derivatov na svetovnih trgih ves čas rastejo. Petrol bo še naprej sledil svojim glavnim strateškim usmeritvam, ki predvidevajo zagotavljanje rasti, povečevanje donosnosti poslovanja in zagotavljanje finančne stabilnosti skupine.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2012 po oceni realizirala 903 milijone evrov prihodkov od prodaje, kar je 21 % več kot v enakem obdobju leta 2011. Kosmati poslovni izid je po oceni znašal 87 milijonov evrov, kar je 11 % več kot v enakem obdobju leta 2011.

EBITDA je v prvih treh mesecih 2012 po oceni znašal 33,4 milijona evrov, kar je 14 % več kot v enakem obdobju leta 2011. Skupina Petrol je po oceni realizirala 12,9 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je 32 % več kot v enakem obdobju leta 2011.

Skupina Petrol je po oceni v prvih treh mesecih leta 2012 prodala 598 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar je 9 % več kot v enakem obdobju leta 2011. Po oceni je realizirala 129 milijonov evrov prihodkov od prodaje trgovskega blaga, kar je 17 % več kot v enakem obdobju leta 2011. Konec marca 2012 je skupina Petrol poslovala preko 453 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 313, na Hrvaškem 86, v Bosni in Hercegovini 37, v Srbiji 7, na Kosovu 4 in v Črni gori 6.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2012 upravljala s 30 koncesijami za oskrbo s plinom. V prvih treh mesecih leta 2012 je po oceni prodala 51 mio m3 zemeljskega plina, kar je 3 % več kot v enakem obdobju lanskega leta in 17 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 29 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Skupina Petrol je po oceni prodala 522 tisoč MWh električne energije, s čimer je prodajo enakega obdobja leta 2011 presegla za 106 %.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana bo poročilo o poslovanju skupine Petrol v prvih treh mesecih leta 2012 obravnaval 17. maja 2012. Po seji bo celotno poročilo javno objavljeno na spletnih straneh družbe in Seonet-u Ljubljanske borze.